Mérnökgeológia MSc.

Neptun kód: 
BMEEOGMMET1
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A mérnökgeológia témakörben leggyakrabban előforduló építőmérnöki feladatokkal és problémákkal való megismerkedés. Kézi és számítógépes számítási, ill. modellezési lehetőségek. Kőzettípusok fizikai jellemzői, kőzetkörnyezet és műtárgy kapcsolata, alapozások kőzeteken, kőzetrézsűk és lejtők, külszíni fejtések, alapvető tervezési paraméterek, monitoring.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
HF-k időpontjai: 
Féléves terv1 beadása: 7. hét, 2015. okt. 21. Féléves terv1 pótbeadása: pótlási héten (2015. dec. 21. hétfő 12 óráig). Féléves terv2 beadása: 13. hét, 2013. dec. 1. Féléves terv2 pótbeadása: pótlási héten (2015. dec. 21. hétfő 12 óráig).
Jegykialakítás szempontjai: 
1. 60% vizsga, 40% tervfeladatok 2. Vizsgára jelentkezhet az a hallgató, aki érvényes aláírással ren-delkezik. 3. A megszerzett, összesített %-nak megfelelő osztályzatok: jeles (5) 85 - 100% jó (4) 74 - 84% közepes (3) 62 - 73% elégséges (2) 50 - 61% elégtelen (1) < 50% Aláírás megszerzésének feltételei: 1. Tervfeladatok beadása, 2. Részvétel az előadások és a gyakorlatok legalább 70-70%-án.