Közlekedési pályák víztelenítése

Neptun kód: 
BMEEOVKMG10
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy az elvezető rendszer egymásra épülő, többnyire egymással kölcsönhatásban lévő elemeinek tervezési elveit és alapjait, ezen belül a felszíni csapadékvíz lefolyásának számítását és az elvezető létesítményeket (zárt csatornák, árkok, folyókák, átereszek), a pályaszerkezet víztelenítését, a pályavizek befogadó vízfolyásokba vezetését, továbbá a tervezhető és a nem tervezett közúti üzem működéséből eredő környezetszennyezés mértékének esetenként szükségessé váló kezelési igényeit tárgyalja.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0