Közlekedési környezet tervezés

Neptun kód: 
BMEEOVKMGT4
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja a közlekedéstervezéshez és -kivitelezéshez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok megismertetése. A közlekedés környezetünk egyes közegeire kifejtett hatásának részletekbe menő megértése, valamint a káros hatások ellen alkalmazandó széleskörű tervezői és kivitelezői megoldások mellett a témához kapcsolódó jogi-szabályozási keret alkalmazási szintű elsajátítása képezi a tantárgy fő témáit.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0