Víz- és szennyvíztisztítási technológiák

Neptun kód: 
BMEEOVKMHT1
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy célja a víz- és szennyvíztisztítási technológiák során lejátszódó alapfolyamatok részletes bemutatása. Arzénmnetesítés koagulációval és adszorpcióval – az eltávolítás technológiájának részletei. Ammónium eltávolítása biológiai módszerrel és törésponti klórozással. Ivóvíz tisztítására alkalmas komplex technológiai sorok bemutatása; esettanulmányokon keresztül történő ismertetése. A vízbiztonsági tervezés folyamata. Szennyvíztisztítás lehetséges technológiái nagy, közepes és kis szennyvíztisztító telepek esetében. Eleveniszapos módszerek, biofilmes módszerek, esettanulmányok, iszapkezelés, biogázhasznosítás, szennyvíztisztító telepek energiamérlege.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/0/0