Környezeti rendszerek modellezése

Neptun kód: 
BMEEOVKMIT3
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy három modellezési problémakör segítségével vezeti végig a hallgatókat az elméleti alapoktól a gyakorlati feladatmegoldásig. Vizsgált problémakörök: légszennyezők és diffúz szennyezés, hidrológiai modellezés, felszín ala. szivárgáshidra/likai vizsgálatok.

Rendszer-elméleti alapok, dekompozíció-aggregáció módszere, léptékek szerepe; Modellezés elméleti alapfogalmak: identifikáció, kalibráció, validáció, érzékenységvizsgálat; Gyakorlati feladatmegoldás: adatkezelés, modellépítés, eredmények értelmezése.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0