Víz- és szvíztisztító telepek tervezése és üzemeltetése

Neptun kód: 
BMEEOVKMJ05
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja gyakorlati ismeretek átadása a tervezés és  üzemeltetés területén. A félév során számos üzemlátogatást  szervezünk (pl. felszíni víztisztító mű, a Fővárosi Vízművek  Káposztásmegyeri Főtelepe, Csepeli Ivóvízkezelő, Gruber József  medence, Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, Dél-pesti  Szennyvíztisztító Telep, Budapesti Központi Szennyvíztisztító  Telep). A tantárgy keretén belül meghívott előadók is tartanak  órákat az üzemeltetéssel, illetve tervezéssel kapcsolatos kérdésekről.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0