Transzportfolyamatok

Neptun kód: 
BMEEOVKMJ06
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Általános transzportegyenlet alkalmazási feltételei;  Transzportegyenlet dimenzionális egyszerűsítései; Kétdimenziós  transzportegyenlet stacionárius megoldása folyóbeli és tavi  szennyezőanyag-csóva meghatározása céljából; Szennyezőanyag  haváriák kétdimenziós leírása. Összetett anyagforgalmi modellek  alkalmazása az eutrofizáció leírására - tervfeladattal.  Transzportegyenlet alkalmazása a talajnedvesség-transzportban és a térségi hidrológiai-anyagforgalmi modellezésben.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0