Vízminőség-szabályozás tervezési gyakorlat

Neptun kód: 
BMEEOVKMJ09
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja módszertani (tervezési) ismeretek nyújtása a  vízminőség-szabályozási stratégiák készítéséhez. Gyakorlati  (terv)feladat kidolgozása során mutatjuk be a vízgyűjtő  gazdálkodási terv készítésének menetét. Állapotfelmérés,  szennyezőforrások feltárása, pontszerű kibocsátások vízminőségi  hatásának értékelése, diffúz terhelések meghatározása,  terhelhetőség és célállapot elérését biztosító intézkedések  meghatározása. Adatbázisok, térinformatikai eszközök és modellek  alkalmazás szintű megismerése.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0