Mit csinál egy építőmérnök?

   
         
   
         
   

 

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
A hat építőmérnöki képzési hely közül a legnagyobb,
és egyetlen, ahol a teljes képzési paletta választható.


Az Építőmérnöki Kar a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem leghosszabb múlttal rendelkező egysége, Institutum Geometrico-Hydrotechnicum néven az alapítója. Tantervi reformra az elmúlt 225 évben többször is sor került, az 1993-ban bevezetett kreditrendszer után a bolognai rendszer bevezetése talán a legfontosabb.
Az építőmérnöki képzés sajátossága a 240 kredites BSc és a 90 kredites MSc program. A BSc programot a Magyar Akkreditációs Bizottság – a mérnöki területen elsőként -, 2003-ban akkreditálta, a képzés a Műegyetemen 2005-ben indult. Meg kell jegyezni, hogy angol nyelven több mint 20 éve folyik a karunkon kétciklusú, BSc-MSc képzés, tehát a bolognai rendszer nem volt új számunkra.
Az építőmérnöki szakma jellegzetessége, hogy alkotásait a társadalom egésze nap, mint nap látja és használja (épületek, utak, vasutak, hidak, vízellátás és csatornázás, vízrendezés és folyószabályozás, stb.). Az építőmérnökök felelőssége talán a legnagyobb a mérnöki tevékenységek közül, kisebb mérnöki hibák is emberéletet követelhetnek, leginkább befolyásolja a természetet, és gyakorlatilag minden építőmérnöki alkotás egyedi. Fontos a szerepünk a természeti vagy ember által okozott katasztrófák elhárításában is.
A jelenlegi magyarországi infrastrukturális és lakásépítési igények kielégítése a 10-20 éves prognózisok szerint is stabil építőmérnöki szükségletet jelentenek. A múltban, a jelenben és várhatóan a jövőben is igény van magasan képzett, nyelve(ke)t beszélő, informatika alkalmazásában jártas, team munkában jól dolgozó kreatív építőmérnökökre.
1998-ban kapcsolódtunk be az European Civil Engineering Education and Training projektbe, és mintegy 100 európai intézmény közreműködésével elkészítettük az európai építőmérnök képzés helyzetfelmérését, a kétciklusú képzéshez szükséges harmonizációs feladatokat és ajánlat készült a kötelező építőmérnöki törzsanyagra vonatkozóan. Ez fontos lépés volt a hallgatói mobilitás és a végzetteknek a nemzetközi munkaerőpiacon való versenyképes fellépése szempontjából.
A BSc alapszak képzési célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg.
A képzés első fele minden hallgató számára kötelező, majd a szerkezet-építőmérnöki, az infrastruktúra-építőmérnöki és a geoinformatika-építőmérnöki ágazatok közül lehet választani. Az ágazatokhoz tartozó 10 szakirány elvégzésével szereznek hallgatóink speciális ismereteket a magas- és mélyépítési mérnöki létesítmények, geotechnika, mindennemű tartószerkezet, hidak, utak, vasutak, településfejlesztés, vízépítés és vízgazdálkodás, közművesítés és környezetvédelem, földmérés, mérnökgeodézia és térinformatika területén.
A karon a felvételre jelentkező hallgatók száma és a felvételi ponthatár évről-évre nő, a képzési helyek közül a legmagasabb. Hallgatóink - a második szemesztertől - minden tantárgyat felvehetnek angol nyelven is.
A gyakorlati képzés erősítése érdekében a képzés több mint fele - számítási, tervezési, mérési feladatok elvégzésével - kiscsoportokban folyik, továbbá kötelező négyhetes ipari, és választható négyhetes tervezői, kivitelezői szakmai gyakorlaton alapul.
Az alapdiploma birtokában lehetőség lesz bekapcsolódni szakirányú továbbképzésekbe (szakmérnök képzés), illetve a 2005-ben akkreditált szerkezet-építőmérnök, infrastruktúra-építőmérnök, valamint földmérő és térinformatikai mérnök mesterképzésekbe.
Meggyőződésünk, hogy az új képzési struktúra eredményeként kellő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező alapdiplomást tudunk kibocsátani, majd a kisebb létszámmal és jobban motivált hallgatókkal folytatott mesterképzésünk a minőség emelését fogja eredményezni.

 

Az alábbi linken található ÉPÍTŐMÉRNÖK című 9 perces film sok információt ad arról, mivel foglalkozhatsz majd, ha Karunkon tanulsz, és itt szerzed meg diplomádat.

 

 

TÁMOP videó az építőmérnöki tevékenységről