Rába jobbparti szükségtározó üzemelési szabályzatának kidolgozása

Rövid leírás: 

A téma az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság aktuális vízgazdákodási feladatához kapcsolódik, külső konzulenst is nyújtanak hozzá. 

 

A Rába Jobbparti-szükségtározója Sárvár alatt a Rába árvizeit egy meredek, elnyújtott ártéren tározza. A tározó különlegessége, hogy a nagy terepesés miatt a tározótérfogat nem jelentős, és ezért átfolyásos üzemben működik, és nem a Rábába, hanem a Marcalba kerül visszavezetésre. A tározó elöntésére és a víz átfolyására már többféle modelltanulmány született a tanszékünkön és máshol. További tanulmányozást érdemel, hogy a Rába és a Marcal különböző hidrológiai helyzeteiben hogyan célszerű megnyitni a tározót, hogy az eredményesen mérsékelje a fővédvonalak árvízi terhelését, de ezalatt mégse fenyegesse a szükségtározó menti települések másodrendű árvízvédelmi vonalait. Az összetettsége miatt MSc diplomamunkának ajánljuk.

 

Az érdeklődőknek további információval szolgálunk és a belső konzulens személyét is pontosítjuk. 

Konzulens(ek): 
Javasolt képzés: 
MSc téma