Egységjármű szorzók felülvizsgálata jelzőlámpás csomópontok kapacitásszámítása során

Rövid leírás: 

I.      A TDK kutatás célkitűzése, megválaszolandó kérdések

Jelzőlámpás csomópontok kapacitásszámítása során a jelenleg érvényben szabályozásban alkalmazott egységjárműszorzók nem tükrözik a mai gépjármű összetételében és a járművek menetdinamikai tulajdonságaiban bekövetkezett változásokat. A Hallgató feladata, hogy kiválasztott jelzőlámpás szabályozású csomópont(ok) esetén valós mérési eredmények alapján vizsgálja felül az érvényben lévő szorzótényezőket. 

 

 

II.      Szakirodalmi munkarész:

Tekintse át a témában releváns, jelenleg érvényben Útügyi Műszaki Előírásokat, mutassa be azokban alkalmazott elméleti hátteret ill. tárja fel, hogy mikori forgalmi viszonyokra alapul az abban szereplő egységjármű szorzók.

III.      A kutatás önálló munkarésze:

·       Konzulense segítségével válasszon ki jellemző csomópontokat, melyen mértékadó időszakban saját forgalmi felvételeket végezzen el.

·       A forgalmi mérések segítségével határozzon meg új egységjármű szorzókat.

·       A meghatározott egységjármű szorzókat vesse össze az Útügyi Műszaki Előírásban szereplő értékekkel

·       Értékelje vizsgálati eredményét

IV.      Javasolt szakirodalom:

[1] Magyar Útügyi Társaság, e-UT 03.03.31 - A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése, 2009.

[2] Transportation Research Board of The National Academies: HCM 2010, 2010.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma