TDK témaajánlatok

Az alábbi lista azokból a tudományos diákköri témákból ad ízelítőt, amelyeket a Kar oktatói aktuálisnak, érdekesnek és kidolgozásra alkalmasnak tartanak. Ez a lista igény szerint más esettanulmányokra átvihető, új témákkal bővíthető. Legjobb, ha az érdeklődő hallgatók személyesen megbeszélik a kiszemelt témavezetővel. 

TDK dolgozat címe Tanszék Konzulens(ek)
A Balaton térbeli áramképének részletes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás
A Balaton vízminősége és terhelés-trofitás kapcsolatok elemzése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne
A Budapesti dunai átkelések gyalogos-, kerékpárospáros- és motorizált forgalma. Reális lehetőségek a hídfelületek újraosztására Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
A Duna lebegtetett hordalékvándorlásának vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
A Duna mederanyag jellemzők térbeli és időbeli változásainak vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
A hőmérséklet hatása az aszfaltkeverékek fáradási ellenállására Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba, Soós Zoltán
A nehézségi erő gradienseinek meghatározása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Völgyesi Lajos, Dr. Tóth Gyula Károly
A passzív napenergia hasznosítás szerkezetei és méretezési lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa
Adalékanyagos könnyűbetonok anyagjellemzőinek vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita, Dr. Fenyvesi Olivér
Aluljárók burkolatainak diagnosztikai vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Gálos Miklós Péter
Antennatornyok teherbírási tartalékainak vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Anyag - Szerkezet - Forma - Megvalósulás Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Stocker György Mihály
Áramlás és hullámzás összekapcsolt modellezése tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás, Dr. Homoródi Krisztián
Aszfaltkeverékek mestergörbéinek vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba
Aszfaltkeverékek reológiai vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba
Aszfaltkeverékek tömeg- és térfogatviszonyainak meghatározása a hézagtartalom függvényében Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba, Dr Igazvölgyi Zsuzsanna
Automata vízminőségmérő műszerek által szolgáltatott adatok értékelése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kardos Máté Krisztián, Dr. Clement Adrienne
Az adatokban rejlő bizonytalanságok hatása a közlekedési modellekre Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos, Vasvári Gergely
Az agyag térfogatváltozásából adódó hatások szerkezetekre gyakorolt hatása Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Szendefy János, Dr. Mahler András
Az energiatudatos szemlélet erősítésének lehetősége az Építőmérnöki Karon Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona
Beépített tetőszerkezetek rétegrendjeinek hő- és páratechnikai korszerűsítése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Beltér rekonstrukciója action cam alkalmazásával Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád
Beton térkő és díszítőkő burkolatok csúszási ellenállásának vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Gálos Miklós Péter
Betonok idő- és nedvességfüggő hővezetési tulajdonságai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Dr. Nehme Salem Georges
Betonösszetétel hatása a betontulajdonságokra Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Bevonatok és felületképzések emissziós tulajdonságainak meghatározása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Dr. Tóth Elek DLA
Budapesti városi hősziget-hatás termovíziós vizsgálata és szimulációs modellezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Dr. Szalay Zsuzsa
Budapesti vasúti pályaudvarok jövőjének vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Cementkiegészítő anyagok hatása a betonok és/vagy a cementkő korai zsugorodási repedésérzékenységre Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér
Cementkötésű anyagok korai zsugorodási repedésérzékenysége Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér
Dinamikus behajlási adatok vizsgálata klimatikus adatsorok tükrében Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba
Drón alapú vízhozammérés fejlesztése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Duna-hidak forgalomfejlődése és új Duna hidak építési lehetősége Magyarországon. Vágyak és realitás Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
Duzzasztógát átszakadásából eredő elöntés valószínűsége Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás
EGNOS korrekciók elemzése Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza
Építéstechnológiai igények hatása épületeink építészeti megjelenésére Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Stocker György Mihály
Építőanyagok belső szerkezetének vizsgálata CT-vel Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Épületek környezetre gyakorolt hatásának elemzése a teljes életciklus figyelembe vételével Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Medgyasszay Péter
Épületek nyári felmelegedés elleni védelme Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Medgyasszay Péter
Evakuálás (KKT6 kutatási területhez kapcsolódó téma) Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Falazatok numerikus vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Haris István
Fenntartható fejlődés elősegítésének mérnöki eszközei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Fenntartható településtervezés - Smart City Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa
Forgalmi jellemzők levezetése action cam használatával Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád
Fotovoltaikus zajárnyékoló falak alkalmazási lehetősége Magyarországon Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Hunyadi Dóra
Fraktálok alkalmazása a geotechnikában Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Czap Zoltán
Geodéziai alappontok internetes nyilvántartása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Siki Zoltán
Gépjárművezető szemmozgásának vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Gyalogosok viselkedésének tanulmányozása webkamerák segítségével Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád
Gyógyszerhamisítványok leleplezése digitális képfeldolgozással Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád
Hadtörténeti rekonstrukció térinformatika és távérzékelés segítségével Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Juhász Attila
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának numerikus vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának terepi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Hazai kommunális szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne
Hazai szemcsés/kötött talajok hőtechnikai tulajdonságai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs
Hibrid kísérleteti eljárások adaptálása Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Hiddinamikai vizsgálatok Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Hídsaruk, dilatációk élettartamának növelése Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián
Holdbázis kialakítása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Stocker György Mihály
Hőszigetelések habarcsos rögzítéseinek hő- és páratechnikai vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Csanaky Judit Emília
Hőszigetelések vizsgálata különleges körülmények között Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita, Nagy Balázs
Hulladékanyagok alkalmazása beton adalékanyagként, és azok hatása a beton anyagjellemzőire Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér
Hulladékok alkalmazása cementkiegészítő anyagként Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér
Indirekt eljárás fejlesztése görgetett hordalékmozgás mérésére Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor
Játék az élet - Kinect a mérnökök szolgálatában Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Molnár Bence
Kapilláris vízemelkedés meghatározása stabilizált talajokban Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Szendefy János
Kéthéjú homlokzatok energetikai viselkedése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa
Kiválasztott vízfolyás ökológiai vízigényének meghatározása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Szilágyi Ferenc, Musa Ildikó
Klímaváltozás közlekedési létesítményre gyakorolt hatásai Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Hunyadi Dóra
Kőmaradványok 3D modellezése építészettörténeti elemzésekhez Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás, Somogyi József Árpád
Komplex épületszerkezetek kapcsolt épületfizikai és áramlástani szimulációja tűz esetén Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs
Könnyű adalékanyagok belső utókezelő hatása a könnyűbetonok anyagjellemzőire Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita, Dr. Fenyvesi Olivér
Könnyűbetonok fagyállóságának vizsgálata - a vizsgálati módszerek összehasonlítása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita
Könnyűbetonok roncsolásmentes vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita
Környezettudatos épületminősítő rendszerek (LEED, BREEAM, DGNB) Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa
Közlekedésépítési beruházások nemzetközi összehasonlításban Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
Közlekedési modellekben lévő bizonytalanságok elemzése (uncertainty analysis) Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos, Vasvári Gergely
Közúti csapadékvizek szikkasztásos tisztítási módszereinek összehasonlító értékelése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Budai Péter
Közúti vasúti kitérők jellegzetes avulási jelenségei Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos
Közúti vasúti pályaszerkezetek legfelső burkolati rétegeinek vizsgálata zajcsillapítás szempontjából (suttogó aszfalt, gumigranulátum) Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Liftslab technológia mai szemmel Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Stocker György Mihály
Magas betonban lévő betétek tapadása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Matematikai optimalizáció lehetőségei az épületenergetikában Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa
Mechanikai rögzítések hőtechnikai hatásai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Hlavicka Viktor
Megerősítések anyagai és módjai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Moneris tápanyagemissziós modell hazai alkalmazhatóságának tesztelése egy kiválasztott mintaterület modellezésével több léptékben. Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Jolánkai Zsolt
Monolit vasbeton szerkezeti csomópontok numerikus vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Haris István
Mozgásvizsgálat digitális képek alapján Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza, Dr. Siki Zoltán
Műtárgyak vízszigetelése – technológiai és gazdaságossági összehasonlítások Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Nagy szilárdságú, szálerősítésű polimerek Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Nagy teljesítőképességű betonok szálakkal Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Czoboly Olivér Attila
Nagytömegű adatok (big data) elemzése közlekedési célból Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád
Nanotechnológiás hőszigetelések hatásának számítással és méréssel történő igazolása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Tóth Elek DLA
Nukleáris erőművek betonjai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Nehme Salem Georges
Összehasonlítási módszertanok kritikai elemzése Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Parkolásirányítási (PIR) rendszerek működésének vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Schuchmann Gábor
Passzív napenergia-hasznosító épületszerkezetek Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Dr. Tóth Elek DLA
Pilóta nélküli repülőgép GNSS alapú automatikus landoláshoz szükséges pontossági feltételeinek vizsgálata Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Rózsa Szabolcs, Farkas Márton
Pneumatikus ponyvaszerkezetek statikai vizsgálata Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Dr. Hincz Krisztián Gyula
Ragasztott csapok tapadása aszfaltban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Hlavicka Viktor, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Real Congestion mitigation by walking and cycling initiatives. Hungary and International Comparison Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
Repedések kialakulása és meghatározása betonban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Rétegzett talajok hatása a földrengések okozta gyorsulásokra Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Mahler András
RR fatartók áttöréseinek numerikus vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Haris István
RTK korrekciók összehasonlítása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza
Szabotázs, terrorizmus elleni védekezés mérnöki lehetőségeinek elemző vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Stocker György Mihály
Szálerősítésű beton modellezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tapadásának vizsgálata betonban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Sólyom Sándor
Szállítható épületek Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Stocker György Mihály
Szeizmikus törékenységi görbe meghatározási lehetőségei támfalak esetén Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Mahler András
Szénszálas kompozitok építőipari felhasználása Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Szerkezeti könnyűbetonok jellemzői és alkalmazási lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Nemes Rita
Szerkezetvizsgálatok támogatása nagy pontosságú optikai mérésekkel Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Molnár Bence
Talajok és stabilizált talajok dinamikus terhelés okozta alakváltozási paramétereinek meghatározása Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Szendefy János
Talajon fekvő padlók rekonstrukciójának épületfizikai kérdései Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Talajvíz hatása az épületek hőveszteségeire Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs
Tapadó képességet befolyásoló tényezők Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Tartósság fokozásának lehetséges módjai. Tartósságra való tervezés. Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György
Tavi vízlengés vizsgálata hanggá alakítással Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás
Termálvíz bevezetés ökológiai hatásainak vizsgálata kiválasztott tesztterületeken Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Szilágyi Ferenc, Musa Ildikó
Természetes építőanyagok (pl. szalma, kenderbeton, vályog) külső felületképzési lehetőségei csapóesőnek kitett homlokzatfelületeken Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Medgyasszay Péter
Természetes építőanyagok épületfizikai tulajdonságai és korszerű rétegszerkezetei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Tóth Elek DLA
Természetes szálak használhatósága betonban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Czoboly Olivér Attila, Dr. Balázs L. György
Természetes szálak tartósságának növelési lehetőségei szálerősítésű betonban. Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Kopecskó Katalin, Czoboly Olivér Attila
Tetszőlegesen választott kisvízfolyás állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó
Történeti épületek energiatudatos felújításának lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa
Tram-train rendszer bevezethetőségének vizsgálata vidéki nagyvárosok esetében Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Tram-train rendszerek átjárhatóságának és a felépítményszerkezeti elemeinek megfelelőségi vizsgálata különös tekintettel a sín-kerék kapcsolatra Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Turbulens keveredés sekély tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter
Tűz hatása az építőanyagok tulajdonságaira Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Tűzállóság fokozásának lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Tűzkárosult épületek felülvizsgálatának lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs L. György, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Új generációs pályaszerkezetek Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba, Soós Zoltán
Újrahasznosítható zsaluelemek alkalmazása a szerelt házak tartószerkezeti megoldásaiban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Újrahasznosított betonok tulajdonságainak javítási lehetőségei szálakkal Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Czoboly Olivér Attila, Dr. Balázs L. György
Újszerű, földrengésnek károsodásmentesen ellenálló billegő merevítőrendszerek méretezési eljárásának fejlesztése Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Üreges és karosszéria jellegű szerkezetek hővezetési ellenállásának meghatározása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Tóth Elek DLA
Utazási láncok elemzése Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Utcai világítótestek modellezése pontfelhőkből Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás, Somogyi József Árpád
Utólagos rögzítések teherbírása aszfaltban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Hlavicka Viktor, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Üveghomlokzatok termovíziós vizsgálattal támogatott hőtechnikai modellezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nagy Balázs, Dr. Stocker György Mihály
Vasbeton födémek versenyképessége az átszúródásvizsgálat fényében Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián
Vasbeton gerendák vasalásának fejlesztése Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián
Vasbeton tartók felfekvési, erőbevezetési kérdései Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián
Vékonyfalú tetőszerkezet vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Vízi közműépítések szénlábnyoma Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Fülöp Roland, Dr. Budai Péter
Vízszigetelés földrengéses területeken Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Zajtérképek integrálása térinformatikai rendszerekbe Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Juhász Attila
Zsugorodás definíciója és meghatározásának módjai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér, Dr. Balázs L. György

A karon zajló Tudományos Diákköri munkáról a BME intézményi TDK weboldalán lehet tájékozódni, illetve Takács Bence tud felvilágosítást adni.