TDK információk

Kedves Építőmérnök Hallgató!

 

Van 5 jó okunk, amiért érdemes belevágni a TDK-ba:

  1. A gyakorlatban is hasznos tudásra tehetsz szert általa.
  2. Beleszámít a Kar #építő250 elnevezésű új ösztöndíjprogramjába, és más később megpályázható támogatásba is (például Új Nemzeti Kiválóság Program), sőt plusz pontot jelent, ha szeretnéd folytatni a mesterképzést.
  3. A TDK dolgozat hozzájárulhat a diplomád elkészítéséhez is, a TDK előadás megtartásával pedig előadói rutint szerezhetsz.
  4. A Kar legjobb TDK dolgozataiból cikk lesz az évente megjelenő TDK Szemelvényekben, ami egy valódi tudományos publikáció.
  5. Segíthet az elhelyezkedésben, akár tudományos, akár tervezői, akár ipari pályára készülsz. Nemcsak azért, mert jól mutat az önéletrajzodban, hanem a dolgozat elkészítése során szerzett értékes szakmai tapasztalatokon és kapcsolatokon keresztül.

 

Pontosan mi az a TDK?

A TDK egészen pontosan a Tudományos Diák Kör rövidítése. Az elnevezés onnan alakult, hogy annak idején egy-egy oktató maga köré gyűjtötte a hallgatókat, és együtt kutattak, kísérleteztek. Ez ma már nem így működik, ezért van a TDK Konferencia, amire minden év novemberében felkészülnek azok a hallgatók, akik szerint érdemes erre időt és energiát áldozni. A témát illetően az egyetlen megkötés az, hogy mutasson túl a kötelező egyetemi tananyagon, a formai része pedig egy dolgozatot és egy előadást takar, amelyet a hallgató a témában jártas konzulens oktató segítségével készít el. A Kari TDK Konferencián sikeres dolgozatok és előadások továbbjuthatnak az OTDK-ra, ami a TDK-s kutatások országos versenye. További részletes információk elérhetők az Egyetem TDK oldalán.

 

Ha érdekel a TDK:

  • Gyere el a következő konferenciára, és hallgasd meg mit adnak elő a többiek. Itt találod a pontos időpontját.
  • Nézd meg a TDK témák kínálatát, amiben kereshetsz tanszékre vagy oktatóra szűrve is.
  • Olvass bele korábbi TDK dolgozatokba. Ezt itt tudod megtenni.
  • Keresd meg a számodra szimpatikus oktatókat! Minden oktató szívesen foglalkozik TDK iránt érdeklődő diákokkal, és minden tanszéken van TDK felelős, őket itt találod meg.

A karon zajló Tudományos Diákköri munkáról a BME intézményi TDK weboldalán lehet tájékozódni, illetve Takács Bence tud felvilágosítást adni.

Az Építőmérnöki Kar aktuális témajavaslatai:

Az alábbi lista azokból a tudományos diákköri témákból ad ízelítőt, amelyeket a Kar oktatói aktuálisnak, érdekesnek és kidolgozásra alkalmasnak tartanak. Ez a lista igény szerint más esettanulmányokra átvihető, új témákkal bővíthető. Legjobb, ha az érdeklődő hallgatók személyesen megbeszélik a kiszemelt témavezetővel. 

TDK dolgozat címe Tanszék Konzulens(ek) Javasolt képzés
A Balaton térbeli áramképének részletes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás
A Balaton vízminősége és terhelés-trofitás kapcsolatok elemzése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne BSc téma, MSc téma
A Budapesti dunai átkelések gyalogos-, kerékpárospáros- és motorizált forgalma. Reális lehetőségek a hídfelületek újraosztására Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
A budapesti városi vasúti rendszerek közötti átjárhatóság vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos BSc téma, MSc téma
A Duna mederanyag jellemzők térbeli és időbeli változásainak vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol BSc téma, MSc téma
A forgalomlefolyás vizsgálata városi útszakaszokon Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kollár Attila MSc téma
A geoid magyarországi és európai felületdarabjához legjobban illeszkedő alapfelület meghatározása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Ádám József, Dr. Tóth Gyula Károly BSc téma, MSc téma
A hőmérséklet hatása az aszfaltkeverékek fáradási ellenállására Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
A hullámtéri hordaléklerakódás dinamikája Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor BSc téma, MSc téma
A jó ökológiai állapot validálása vízkémiai paraméterekkel Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne MSc téma
A Kapos-vízgyűjtő SWAT-modellje Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kardos Máté Krisztián BSc téma, MSc téma
A közúti vasúti gördülőfáradásos sinhibák megjelenési formái, a sínkarbantartás jelenlegi irányvonalai Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos BSc téma, MSc téma
A levélfelületi index éven belüli változása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Kozma Zsolt, Ács Tamás junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
A Margitszigeti vízbázis történeti és hidrológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Hajnal Géza BSc téma
A Molnár János-barlang hidrogeológiai vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Hajnal Géza, Farkas Dávid BSc téma, MSc téma
A nehézségi erő gradienseinek meghatározása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Völgyesi Lajos, Dr. Tóth Gyula Károly
A növekedés új határai - a World 3 modell újrakalibrálása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Kozma Zsolt BSc téma, MSc téma
A passzív napenergia hasznosítás szerkezetei és méretezési lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BSc téma, MSc téma
A Schmidt-kalapács visszapattanási értékét befolyásoló tényezők elemzése kőzetek esetén Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Bögöly Gyula junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
A sóskúti geodéziai mikrohálózat geodinamikai célú meghatározása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Égető Csaba, Dr. Rózsa Szabolcs, Dr. Siki Zoltán BSc téma, MSc téma
A vágánygeometriai mérővonatok által szolgáltatott adatok alkalmazhatóságának vizsgálata az ívszabályozás kitűzési adatainak meghatározására Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos BSc téma, MSc téma
A Vereb-Pázmándi vízfolyás gyenge vízminősége okainak feltárása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék BSc téma, MSc téma
A Zagyva-Tarna vízgyűjtő nehézfém szennyezési mintázata Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kardos Máté Krisztián BSc téma, MSc téma
Adalékanyagos könnyűbetonok anyagjellemzőinek vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita, Dr. Fenyvesi Olivér BSc téma, MSc téma
Adott teherhez készített válaszspektrum folytonossági viszonyai Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Dr. Németh Róbert BSc téma, MSc téma
Áltudományos építőanyagok és építéstechnológiák Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Aluljárók burkolatainak diagnosztikai vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Gálos Miklós Péter
Alumíniumhab homlokzati elemek épületfizikája és építéstechnológiája Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Antennatornyok teherbírási tartalékainak vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Anyag - Szerkezet - Forma - Megvalósulás Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Stocker György Mihály
Áramlás és hullámzás összekapcsolt modellezése tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter, Dr. Krámer Tamás, Dr. Homoródi Krisztián
Árnyékolás és vizuális komfort Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Vajnáné Dr. Horn Valéria BSc téma
Árvízvédelmi töltések szivárgás- és állékonyságvizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi, Dr. Hajnal Géza BSc téma, MSc téma
Aszfalterősítő rácsok fáradási ellenállási szerepének vizsgálata, a beépítés utáni állapotok elemzése Út és Vasútépítési Tanszék Almássy Kornél Tamás BSc téma, MSc téma
Aszfaltkeverékek mestergörbéinek vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Aszfaltkeverékek reológiai vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Aszfaltkeverékek tömeg- és térfogatviszonyainak meghatározása a hézagtartalom függvényében Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba, Dr. Igazvölgyi Zsuzsanna junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Áteresztő térkő burkolatok hatása a csapadéklefolyásra városi környezetben Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Buzás Kálmán, Ács Tamás, Dr. Kozma Zsolt BSc téma, MSc téma
Augmented-, Mixed- és Virtual Reality az építőiparban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Szagri Dóra junior téma (elsőéves BSc)
Automata vízminőségmérő műszerek által szolgáltatott adatok értékelése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kardos Máté Krisztián, Dr. Clement Adrienne BSc téma, MSc téma
Autonóm járművek támogatása HD térképekkel Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád BSc téma, MSc téma
Az 1838-as pesti jeges árvíz kárelemzése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Az adatokban rejlő bizonytalanságok hatása a közlekedési modellekre Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos, Vasvári Gergely
Az agyag térfogatváltozásából adódó hatások szerkezetekre gyakorolt hatása Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Szendefy János, Mahler András BSc téma, MSc téma
Az Által-ér völgy árvízi biztonságának növelése a tavak üzemrendjének vizsgálatával Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Az aszfaltrétegek egyenértékű teherbírási modulusának meghatározása Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Primusz Péter BSc téma, MSc téma
Az energiatudatos szemlélet erősítésének lehetősége az Építőmérnöki Karon Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona
Beépített tetőszerkezetek rétegrendjeinek hő- és páratechnikai korszerűsítése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Beton térkő és díszítőkő burkolatok csúszási ellenállásának vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Gálos Miklós Péter
Betonok idő- és nedvességfüggő hővezetési tulajdonságai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Dr. Nehme Salem Georges
Betonösszetétel hatása a betontulajdonságokra Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Bevonatok és felületképzések emissziós tulajdonságainak meghatározása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Dr. Tóth Elek DLA
BIM alkalmazások és technológiák Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Dr. Halász György BSc téma, MSc téma
BIM cloud megoldások a gyakorlatban Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás BSc téma, MSc téma
Budapesti városi hősziget-hatás termovíziós vizsgálata és szimulációs modellezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Dr. Szalay Zsuzsa
Budapesti vasúti átjárhatóság fejlesztésének vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Liegner Nándor BSc téma, MSc téma
Budapesti vasúti pályaudvarok jövőjének vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Cementkiegészítő anyagok hatása a betonok és/vagy a cementkő korai zsugorodási repedésérzékenységre Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér BSc téma, MSc téma
Cementkötésű anyagok korai zsugorodási repedésérzékenysége Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér BSc téma
Centiméteres pontosság okostelefonnal? Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
Cölöpalapozás puha altalajra épített töltés esetén, erősítő geoműanyagok méretezése Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Kádár István BSc téma, MSc téma
Csapadékesemények próbaszivattyúzásra gyakorolt hatásai Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma, MSc téma
Csomagolási üveghulladék építőipari hasznosítása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Csanády Dániel BSc téma, MSc téma
Digitális képfeldolgozás nyílt forráskódú szoftverekkel Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Siki Zoltán BSc téma
Dinamikus behajlási adatok vizsgálata klimatikus adatsorok tükrében Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Domborzat és talajvízfelszín kapcsolatának vizsgálata Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Ács Tamás BSc téma, MSc téma
Duna-hidak forgalomfejlődése és új Duna hidak építési lehetősége Magyarországon. Vágyak és realitás Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
EGNOS korrekciók elemzése Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza BSc téma, MSc téma
Egységjármű szorzók felülvizsgálata jelzőlámpás csomópontok kapacitásszámítása során Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kollár Attila BSc téma
Emisszió profil meghatározása elsőbbségi listás veszélyes anyagok kibocsátására Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Energiatakarékosság és ökológiai szemlélet fontossága a lakóingatlanok tervezése és vásárlása során Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Tömböly Cecília BSc téma, MSc téma
Építéstechnológiai igények hatása épületeink építészeti megjelenésére Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Stocker György Mihály
Építőanyagok belső szerkezetének vizsgálata CT-vel Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Épületek környezetre gyakorolt hatásának elemzése a teljes életciklus figyelembe vételével Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa MSc téma
Épületek nyári felmelegedés elleni védelme Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BSc téma, MSc téma
Evakuálás (KKT6 kutatási területhez kapcsolódó téma) Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Faanyagok szilárdságtani viselkedése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér BSc téma
Falazatok numerikus vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Haris István
Falazott kő elemek közötti kapcsolat laboratóriumi vizsgálata Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Bögöly Gyula BSc téma, MSc téma
Fenntartható fejlődés elősegítésének mérnöki eszközei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Fenntartható településtervezés - Smart City Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BSc téma, MSc téma
Folyamok szabályozásának sematizált morfodinamikai hatásvizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely BSc téma
Folyók mederanyagának vizsgálata kép alapú eljárásokkal Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol BSc téma, MSc téma
Folyószabályozási műtárgy okozta mederváltozás közelítése 1D modellezés segítségével Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely BSc téma, MSc téma
Fővárosi csatornák áramlástani problémái Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Knolmár Marcell BSc téma, MSc téma
Fraktálok alkalmazása a geotechnikában Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Czap Zoltán BSc téma, MSc téma
Full-waveform LiDAR osztályozás mesterséges inteligenciával Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Molnár Bence BSc téma, MSc téma
Geodéziai alappontok internetes nyilvántartása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Siki Zoltán BSc téma, MSc téma
Gépi tanítási feladatok elosztása több számítógép erőforrásai között Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Molnár Bence, Dr. Török Gergely BSc téma, MSc téma
Gépjárművezető szemmozgásának vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Görgetett hordalékmérési eljárások elemzése a magyarországi Felső-Dunán Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Török Gergely, Dr. Baranya Sándor BSc téma, MSc téma
Hadtörténeti rekonstrukció térinformatika és távérzékelés segítségével Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Juhász Attila BSc téma, MSc téma
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának számítógépes vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor BSc téma, MSc téma
Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának terepi vizsgálata Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Fleit Gábor BSc téma, MSc téma
Hajótest felmérése és modellezése lézerszkenneléssel Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás BSc téma, MSc téma
Hazai kommunális szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne BSc téma, MSc téma
Hibrid kísérleteti eljárások adaptálása Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László MSc téma
Híddinamikai vizsgálatok Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László MSc téma
Hídsaruk, dilatációk élettartamának növelése Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián BSc téma, MSc téma
Hőhullámok okozta katasztrófák elemzési módszertana és térképezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Nagy Balázs junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Holdbázis kialakítása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Stocker György Mihály
Hordalék leválasztó 3D modellezése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Knolmár Marcell BSc téma, MSc téma
Hőszigetelések vizsgálata különleges körülmények között Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita, Dr. Nagy Balázs junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Hulladékanyagok alkalmazása beton adalékanyagként, és azok hatása a beton anyagjellemzőire Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér BSc téma, MSc téma
Hulladékok alkalmazása cementkiegészítő anyagként Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
Hullámfelfutás számítása numerikus módszerekkel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Homoródi Krisztián BSc téma, MSc téma
Járműfedélzeti érzékelők és térképi tartalmak összehasonlító elemzése Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád MSc téma
Játék az élet - Kinect a mérnökök szolgálatában Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Molnár Bence BSc téma, MSc téma
Kapilláris vízemelkedés meghatározása stabilizált talajokban Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Szendefy János BSc téma, MSc téma
Kéthéjú homlokzatok energetikai viselkedése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BSc téma, MSc téma
Keveredési zóna kijelölése pontszerű szennyvízbevezetések esetén Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne BSc téma, MSc téma
Kiválasztott vízfolyás ökológiai vízigényének meghatározása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Szilágyi Ferenc, Musa Ildikó BSc téma, MSc téma
Kőmaradványok 3D modellezése építészettörténeti elemzésekhez Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás, Somogyi József Árpád BSc téma
Komplex épületszerkezetek kapcsolt épületfizikai és áramlástani szimulációja tűz esetén Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs
Komplex szabadfelszínű áramlások fizikai- és numerikus modellezése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Baranya Sándor BSc téma, MSc téma
Könnyű adalékanyagok belső utókezelő hatása a könnyűbetonok anyagjellemzőire Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita, Dr. Fenyvesi Olivér junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Könnyűbetonok roncsolásmentes vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Kőomlások numerikus számításához szükséges paraméterek vizsgálata Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Bögöly Gyula BSc téma, MSc téma
Környezettudatos épületminősítő rendszerek (LEED, BREEAM, DGNB) Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Kötött talajok eróziós hajlamának vizsgálata Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Nagy László, Dr. Nagy Gábor BSc téma, MSc téma
Közlekedésépítési beruházások nemzetközi összehasonlításban Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
Közlekedési modellekben lévő bizonytalanságok elemzése (uncertainty analysis) Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos, Vasvári Gergely
Közúti közlekedés csomóponti mozgásainak vizsgálata városi csomópontokban Út és Vasútépítési Tanszék BSc téma
Közúti közlekedés résztvevőinek egymásra gyakorolt hatásainak vizsgálata városi csomópontokban Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kollár Attila BSc téma
Közúti vasúti kitérők jellegzetes avulási jelenségei Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos
Közúti vasúti pályaszerkezetek legfelső burkolati rétegeinek vizsgálata zajcsillapítás szempontjából (suttogó aszfalt, gumigranulátum) Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Közvetlen rugalmas sínleerősítésű kitérő betonaljak kialakítása Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Bocz Péter BSc téma
Különböző típusú útpályaszerkezettel épült útszakaszok teljes élettartam költségének elemzése Út és Vasútépítési Tanszék Almássy Kornél Tamás MSc téma
Különleges betonok fagyállóságának vizsgálata - a vizsgálati módszerek összehasonlítása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nemes Rita junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
Kúthidraulikai vizsgálatok kisminta- és numerikus modellezéssel Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi BSc téma
Lefolyásmodellezés mikroszimulációs módszertannal Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Wirth Ervin, Dr. Lovas Tamás BSc téma
Liftslab technológia mai szemmel Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Stocker György Mihály
Lokális geoidmodellek pontosítása és összehasonlítása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Égető Csaba, Dr. Völgyesi Lajos, Dr. Tóth Gyula Károly BSc téma, MSc téma
Magas betonban lévő betétek tapadása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Magyarországi magassági dátumok geopotenciális értékeinek meghatározása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Ádám József, Dr. Tóth Gyula Károly BSc téma, MSc téma
Matematikai optimalizáció lehetőségei az épületenergetikában Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BSc téma, MSc téma
Mechanikai rögzítések hőtechnikai hatásai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Hlavicka Viktor
Megerősítések anyagai és módjai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Mérési hibák automatizált detektálása hálózathidraulikai eredmények alapján Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Bibok Attila BSc téma, MSc téma
Mérnöki megoldások folyópartok emberközeli kialakítására Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor junior téma (elsőéves BSc)
Mérőállomásba épített digitális kamera kalibrálása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza BSc téma, MSc téma
Modern magasépítési zsaluzási technológiák összehasonlító elemzése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Nagy Balázs, Dr. Tóth Elek DLA junior téma (elsőéves BSc)
Moneris tápanyagemissziós modell hazai alkalmazhatóságának tesztelése egy kiválasztott mintaterület modellezésével több léptékben. Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Jolánkai Zsolt BSc téma
Monolit vasbeton szerkezeti csomópontok numerikus vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Haris István
Mozgásvizsgálat digitális képek alapján Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza, Dr. Siki Zoltán BSc téma, MSc téma
Műanyagaljak alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a vasútépítésben Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Liegner Nándor BSc téma, MSc téma
Műtárgyak vízszigetelése – technológiai és gazdaságossági összehasonlítások Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Nagy szilárdságú, szálerősítésű polimerek Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Nagy teljesítőképességű betonok szálakkal Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Nagy teljesítőképességű híd/útpályaburkolati betonok betontechnológiai kihívásai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér, Dr. Nemes Rita BSc téma, MSc téma
Nanotechnológiás hőszigetelések hatásának számítással és méréssel történő igazolása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Tóth Elek DLA
Nukleáris erőművek betonjai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Nehme Salem Georges
Objektumrekonstrukció orvosi képalkotóeszközök felvételeiből - Sorozat felvételek elemzése Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Kapitány Kristóf MSc téma
Ökolábnyom-számítási módszerek hazai alkalmazása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kardos Máté Krisztián, Dr. Kozma Zsolt junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
Okostelefonok szenzoradatainak méréstechnikai alkalmazása a vasúti pályadiagnosztikában és a járműfutástulajdonságok megítélése során Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos BSc téma, MSc téma
Oldalirányú erők nagyságának vizsgálata kissugarú ívekben Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Bocz Péter BSc téma, MSc téma
Önvezető járművek infrastruktúra követelményei Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Schuchmann Gábor BSc téma, MSc téma
Összehasonlítási módszertanok kritikai elemzése Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Parkolásirányítási (PIR) rendszerek működésének vizsgálata Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Schuchmann Gábor
Passzív napenergia-hasznosító épületszerkezetek Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Dr. Tóth Elek DLA
Pilóta nélküli repülőgép GNSS alapú automatikus landoláshoz szükséges pontossági feltételeinek vizsgálata Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Rózsa Szabolcs, Farkas Márton
Pneumatikus ponyvaszerkezetek statikai vizsgálata Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Dr. Hincz Krisztián Gyula BSc téma, MSc téma
Rába jobbparti szükségtározó üzemelési szabályzatának kidolgozása Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás MSc téma
Ragasztott csapok tapadása aszfaltban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Hlavicka Viktor, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Real Congestion mitigation by walking and cycling initiatives. Hungary and International Comparison Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Orosz Csaba
Repedések kialakulása és meghatározása betonban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Rétegzett talajok hatása a földrengések okozta gyorsulásokra Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Mahler András BSc téma, MSc téma
Robotporszívó nyomonkövetése Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád BSc téma, MSc téma
RR fatartók áttöréseinek numerikus vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Haris István
RTK szolgáltatások minőségellenőrzése Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Takács Bence Géza MSc téma
Súrlódásos csillapítóberendezések vizsgálata Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Bersényiné Geleji Borbála BSc téma, MSc téma
Szabotázs, terrorizmus elleni védekezés mérnöki lehetőségeinek elemző vizsgálata Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Stocker György Mihály
Szálerősítésű beton modellezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tapadásának vizsgálata betonban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Sólyom Sándor
Szállítható épületek Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Stocker György Mihály
Szeizmikus törékenységi görbe meghatározási lehetőségei támfalak esetén Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Mahler András BSc téma, MSc téma
Szél keltette vízcsere a Balaton és a Nagy-Berek között Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma, MSc téma
Szélsőpontosságú iránymeghatározás fotogrammetriai eljárással az Eötvös-inga mérések pontosításához Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Égető Csaba, Dr. Völgyesi Lajos, Dr. Tóth Gyula Károly, Turák Bence Dávid BSc téma, MSc téma
Szemléletváltás a vizsgálólaboratóriumok akkreditációjában Út és Vasútépítési Tanszék Szabó József MSc téma
Szénszálas kompozitok építőipari felhasználása Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Szenzorok geodéziai alkalmazása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék BSc téma, MSc téma
Szerkezeti könnyűbetonok jellemzői és alkalmazási lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Nemes Rita
Szerkezetvizsgálatok támogatása nagy pontosságú optikai mérésekkel Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Molnár Bence BSc téma, MSc téma
Szigetelt sínillesztések fejlődésének és laboratóriumi vizsgálatainak egyes kérdései Út és Vasútépítési Tanszék Szabó József BSc téma
Szilárd burkolatú útpálya felmérése különböző módszerekkel és ezek összehasonlítása Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Dr. Égető Csaba, Dr. Takács Bence Géza BSc téma, MSc téma
Talajok és stabilizált talajok dinamikus terhelés okozta alakváltozási paramétereinek meghatározása Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Szendefy János BSc téma, MSc téma
Talajok hatása a földrengésekkor kialakuló felszíngyorsulásokra Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Mahler András BSc téma, MSc téma
Talajon fekvő padlók rekonstrukciójának épületfizikai kérdései Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Talajvíz hatása az épületek hőveszteségeire Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs
Tapadó képességet befolyásoló tényezők Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Tárgyfelmérés amatőr szenzorokkal Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Tartósság fokozásának lehetséges módjai. Tartósságra való tervezés. Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Tartózkodási idő vizsgálata a budapesti csatornahálózatban Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Knolmár Marcell BSc téma, MSc téma
Tavi vízlengés vizsgálata hanggá alakítással Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Krámer Tamás BSc téma, MSc téma
Termálvíz bevezetés ökológiai hatásainak vizsgálata kiválasztott tesztterületeken Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Szilágyi Ferenc, Musa Ildikó BSc téma, MSc téma
Természetes építőanyagok (pl. szalma, kenderbeton, vályog) külső felületképzési lehetőségei csapóesőnek kitett homlokzatfelületeken Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Természetes építőanyagok épületfizikai tulajdonságai és korszerű rétegszerkezetei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Tóth Elek DLA
Természetes partél-változások térinformatikai feldolgozása egyes jellemző, magyarországi folyószakaszokon Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Baranya Sándor, Dr. Krámer Tamás, Dr. Török Gergely MSc téma
Természetes szálak használhatósága betonban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Természetes szálak tartósságának növelési lehetőségei szálerősítésű betonban. Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Kopecskó Katalin
Tetszőlegesen választott kisvízfolyás állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó BSc téma, MSc téma
Történeti épületek energiatudatos felújításának lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BSc téma, MSc téma
Tram-train rendszer bevezethetőségének vizsgálata vidéki nagyvárosok esetében Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Tram-train rendszerek átjárhatóságának és a felépítményszerkezeti elemeinek megfelelőségi vizsgálata különös tekintettel a sín-kerék kapcsolatra Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László
Turbulens keveredés sekély tavakban Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Torma Péter
Tűz hatása az építőanyagok tulajdonságaira Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Tűzállóság fokozásának lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Tűzkárosult épületek felülvizsgálatának lehetőségei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Új generációs pályaszerkezetek Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Tóth Csaba junior téma (elsőéves BSc), BSc téma, MSc téma
Újrahasznosítható zsaluelemek alkalmazása a szerelt házak tartószerkezeti megoldásaiban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Újrahasznosított betonok tulajdonságainak javítási lehetőségei szálakkal Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Balázs György László
Újszerű, földrengésnek károsodásmentesen ellenálló billegő merevítőrendszerek méretezési eljárásának fejlesztése Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Unsupervised classification of Sentinel-2 satellite imagery Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Wirth Ervin, Dr. Lovas Tamás junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
Üreges és karosszéria jellegű szerkezetek hővezetési ellenállásának meghatározása Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Csanaky Judit Emília, Dr. Tóth Elek DLA
Utazási láncok elemzése Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kisgyörgy Lajos
Utcai világítótestek modellezése pontfelhőkből Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Lovas Tamás, Somogyi József Árpád BSc téma, MSc téma
Utólagos rögzítések teherbírása aszfaltban Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Hlavicka Viktor, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Üveghabbal hőszigetelt épületszerkezetek épületfizikai elemzése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs BSc téma, MSc téma
Üveghomlokzatok termovíziós vizsgálattal támogatott hőtechnikai modellezése Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Nagy Balázs, Stocker György Mihály
Városi adatok elemzése - Big Data módszertan alkalmazásával Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Kapitány Kristóf BSc téma, MSc téma
Városi környezet változásainak vizsgálata lézerszkennelt pontfelhők és kameraképek alapján Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Barsi Árpád MSc téma
Városi közúti infrastruktúra fejlesztési lehetőségei összekapcsolt önvezető járművek elterjedése esetén Út és Vasútépítési Tanszék BSc téma, MSc téma
Vasbeton födémek versenyképessége az átszúródásvizsgálat fényében Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián BSc téma, MSc téma
Vasbeton gerendák vasalásának fejlesztése Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián MSc téma
Vasbeton tartók felfekvési, erőbevezetési kérdései Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Völgyi István Krisztián MSc téma
Vékonyfalú tetőszerkezet vizsgálata Hidak és Szerkezetek Tanszék Dr. Joó Attila László
Villámárvízi hozamok képfeldolgozáson alapuló becslése Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fleit Gábor, Dr. Baranya Sándor BSc téma, MSc téma
Virtuális térmodellezés Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Kapitány Kristóf MSc téma
Vízellátó hálózat fogyasztási súlypontjának meghatározása hálózat hidraulikai modellel Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék BSc téma, MSc téma
Vízkivételek hatása a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízellátottságára Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Ács Tamás MSc téma
Vízszigetelés földrengéses területeken Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Dudás Annamária
Zagyva vízgyűjtőjén folytatott nehézfém-mérési kampány adatainak feldolgozása Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék BSc téma, MSc téma
Zajtérképek integrálása térinformatikai rendszerekbe Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Dr. Juhász Attila BSc téma, MSc téma
Zöldhomlokzatok és zöld falak szerkezetei és alkalmazási területei Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Tömböly Cecília junior téma (elsőéves BSc), BSc téma
Zsugorodás definíciója és meghatározásának módjai Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Dr. Fenyvesi Olivér, Dr. Balázs György László junior téma (elsőéves BSc), BSc téma