Gyógyszermaradványok és egyéb szerves mikroszennyezők előfordulása kommunális szennyvizekben és hatásaik a befogadóra

Rövid leírás: 

Világszerte egyre több kémiai anyagot használunk. A közel 130 millió ismert, természetes vagy szintetikus vegyület a környezet elemeiben, így a vizeinkben is megjelenik. Az élővizekbe történő bejutás egyik fontos forrását jelentik a szennyvíz bevezetések. A városi szennyvíztelepeken megjelenő és a befogadóban kockázatot jelentő un. mikroszennyezők nem csak az ipari tevékenységből, hanem a háztartásokból is származnak. Ide tartoznak a háztartásokban használt különböző vegyszerek, kozmetikumok és gyógyerek, melyet a használat, vagy akár a fogyasztás által előidézett ürítés útján a szennyvizekbe kerülnek. Jelenleg bevezetés előtt áll az EU Városi szennyvíz direktívájának módosítása, mely új elemként gyógyszermaradványokra vonatkozó előírásokat is megfogalmaz és előírja az un. 4. tisztítási fokozat bevezetését a befogadóra kockázatot jelentő mikroszennyezők esetében.

A témához kapcsolódó feladatok:

- Hazai és európai uniós felmérések eredményeként rendelkezésre álló szennyvíz kibocsátási adatbázisok feldolgozása, értékelése.

- A befogadók terhelésének meghatározását segítő emissziós faktorok becslése.

- Kockázat értékelés arra vonatkozóan, hogy a szennyvízbevezetések milyen kockázatot jelentenek a hazai vízfolyásokra.  

A téma keretében több, egymást kiegészítő, vagy egymásra épülő dolgozat is készülhet.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma