Vízi közmű rekonstrukció technológiák klímavédelmi szempontú értékelése

Rövid leírás: 

 

Célkitűzés: Hazánkban a vízi közmű vezetékek jelentős hányada élettartamának végéhez közeít. Az egyre időszerűbbé váló rekonstrukció környezeti hatásainak előzetes értékelése komoly feladatot fog jelenteni a közeljövőben. Ennek részét képezi a rendelkezésre álló technológiákhoz köthető szén-dioxid (és egyéb üvegháshatású gázok) kibocsátásának becslése projekt szinten. A Hallgató feladata esettanulmányok végzése a konzulensek által fejlesztett "karbon kalkulátor" használatával, valamint a kapott eredmények értékelése és általános ajánlások megfogalmazása a szakmai közönség számára.

Javasolt képzés: 
BSc téma
MSc téma