Mérési hibák automatizált detektálása hálózathidraulikai eredmények alapján

Rövid leírás: 

A dolgozat célja, hogy az azonos nyomásövezethez tartozó víz- és nyomásmérések közötti ellentmondásokat a mérések rendszer szinten történő vizsgálatával detektálja, melyre a hagyományos idősor elemzési módszerek nem alkalmasak. A munka során mérési idősorok elemzése, illetve hálózathidraulikai modell kalibrálása, illetve a szimulációk eredményeinek kiértékelése a feladat. A feladat elvégzéséhez MatLab ismerete előnyt jelent.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma