Kiválasztott vízfolyás ökológiai vízigényének meghatározása

Rövid leírás: 

 

Célkitűzés: Az ökológiailag még elfogadható vízhozam meghatározása adott vízfolyáson, vagy víztesten. A szezonális változások, a tartósság vizsgálata vízkémiai és biológiai felmérések alapján.

Elvégzendő munka: A vízfolyás (víztest) kiválasztása. A tesztterületre meglévő vízrajzi adatsorok elemzése. A VKI vízrajzon alapuló ökológiai vízigény meghatározásának elemzése az adott víztérre. A hidrológiai alapon meghatározott vízigény felülvizsgálata a szezonalitás és a tartósság figyelembe vételével a tesztterületen elvégzett ökológiai vizsgálatok alapján. Műszaki beavatkozások értékelése az ökológiai vízigény biztosításának érdekében.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma