Vízkivételek hatása a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízellátottságára

Rövid leírás: 

A felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO-k) vízháztartása alapvetően függ a felszín alatti vizek mennyiségi állapotától (vízszinttől és vízjárástól). A FAVÖKO-k környezetében létesülő vízkivételek a természeteshez képest módosított áramlási rendszer miatt csökkenthetik az élőhelyre érkező víz mennyiségét, ezáltal az élőhely degradációját okozhatják. A probléma aktualitását egyrészt a Víz Keretirányelv FAVÖKO-kal kapcsolatos előírásai, másrészt az ezek teljesülését potenciálisan veszélyeztető (a közeljövőben várhatóan növekvő számú) vízkivételek adják. A munka célja olyan módszer kidolgozása, amely adott környezeti feltételek (talajtani, klimatikus, földtani, vízföldtani és topográfiai adottságok) mellett lehetővé teszi a vízkivételek FAVÖKO-k vízellátottságára gyakorolt hatásának értékelését. A feladat elsősorban telített és/vagy telítetlen zónás szivárgáshidraulikai modellezésen alapul.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
MSc téma