Hidraulika I.

Neptun kód: 
BMEEOVVAT42
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0