Építem a jövőm ösztöndíj-pályázat

2017-ben több ösztöndíj várja a reáltudományokban kimagasló eredményeket elérő középiskolásokat, ha az Építőkart választják.

A BME Építőmérnöki Kara (a továbbiakban: BME-ÉMK) nyílt pályázatot hirdet a 2017/18. tanév őszi félévére a BME-ÉMK ösztöndíjprogramban való részvételre a 2017 szeptemberében nappali alapképzésben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára.

1.            A pályázat célja

Az ösztöndíjprogram célja a reáltudományokban kimagasló eredményeket elért tanulók műszaki felsőoktatásban történő továbbtanulásának segítése.

2.             A rendelkezésre álló keretösszeg

Az ösztöndíj-támogatás személyenként 50 000 Ft.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 900 000 Ft.

3.            A támogatás formája és mértéke

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj-támogatás a 2017/18. tanév I. tanulmányi félévére vonatkozik. Az ösztöndíj-támogatás kifizetése átutalással történik.

4.            Pályázat benyújtására jogosultak

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki a

- aki a 2017-es általános felvételi eljárásban első helyen a BME Építőmérnöki Kar építőmérnöki alapképzésére (BSc) adja be jelentkezését, ÉS

- aki a 2017-es általános felvételi eljárásban a BME Építőmérnöki Kar építőmérnöki alapképzésére (BSc) felvételt nyer, beiratkozott, tanulmányait 2017 őszén megkezdte, ÉS

- a felsorolt országos középiskolai tanulmányi versenyek valamelyikén a 2016/17-as tanévben 1-10. helyezést ért el.

5.            A pályázat benyújtására jogosító országos középiskolai tanulmányi versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirdetett Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (továbbiakban OKTV) közül az alábbi tantárgyi versenyek:

MATEMATIKA:

I. kategória: szakgimnáziumi tanulók és szakközépiskolai tanulók

II. kategória: a nem speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták

III. kategória: a speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták

FIZIKA

I. kategória: Azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába

II. kategória: Azok a gimnáziumi tanulók, akik a 9. évfolyammal kezdődően

az egyes tanévek heti óraszámát összeadva a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen heti 10 vagy annál több órában tanulják a fizikát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

INFORMATIKA

I. kategória: alkalmazási ismeretek

II. kategória: programozási ismeretek

6.             A pályázatok benyújtásának módja

Az ösztöndíjra pályázó hallgató a BME-ÉMK által erre a célra kiépített internetes felületre feltölti pályázati anyagát.

A feltöltés határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázó a feltöltés sikerességéről visszajelzést kap.

7.             A feltöltendő adatok és mellékletek

A feltöltésre kiépített internetes felület tartalmazza a kötelezően megadandó személyes adatokat. A pályázathoz mellékletként feltöltendő még:

a)    az OKTV helyezést igazoló oklevél másolata,

b)    a tanuló felvételi eljárásra benyújtott/elküldött, a megpályázott felsőoktatási intézmények sorrendjét tartalmazó jelentkezési lapjának/oldalának másolata.

8.             A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A felsorolt OKTV tantárgyi versenyek mindegyikén az 1-10. helyezett tanulók közül a feltételek teljesítése esetén minimum 2-2 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.

Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor a tanulmányi versenyeken elért helyezési sorrend dönt.

Amennyiben az egyes tantárgyi verseny helyezettjei részéről nem érkezik támogatási igény, úgy a tanulókra vonatkozó feltételek teljesülése esetén a keretösszeg erejéig az 5. pontban felsorolt valamely másik tantárgyi verseny (a kiírás feltételeinek megfelelő) helyezettjeinek is odaítélhető a támogatás. 

9.            Szerződéskötés

A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kedvezményezettel a támogatási szerződést a 2017/18-es tanév I. félévében a pályázat elbírálását követő 30 napon belül megköti a BME-ÉMK.

10.         A támogatás folyósítása

A támogatás egyösszegű folyósítása a hallgató NEPTUN rendszerben megadott számlaszámára történik.