Bemutatkozás

Építőmérnöki Kar

A BME Építőmérnöki Kara a leghosszabb múlttal rendelkező mérnöki kar, és a legnagyobb építőmérnöki képzési hely az országban.

Az építőmérnök munkája olyan sokrétű, hogy aligha található leírására jobb általános megfogalmazás, mint az Angol Építőmérnöki Társaság 1828-as alkotmánya, amely szerint az építőmérnök feladata, hogy „a természet erőforrásait mindig az ember kedvére és hasznára fordítsa”. Az építő, környezetalkotó munka egyidős az emberi civilizációval. A római utak, hidak, akvaduktok, az ősi ázsiai és dél-amerikai kultúrák fejlett öntözőrendszerei korabeli építőmérnökök mesterművei.

Mi a feladata az építőmérnöknek? Egy lakatlan terület lakhatóvá tétele, vagy a lakható területeken az életkörülmények javítása, ezen belül a földterület felmérése, feltérképezése, a felszín változásának és a felszín alatti talaj vizsgálata, a vizek szabályozása, a terület bekötése a már meglévő közművezeték-, út-, és vasúthálózatba, valamint a területen belüli közlekedési hálózat tervezése, a városok, falvak ellátása ivóvízzel, illetve a csatornarendszer megépítése. A természeti tereptárgyak leküzdése, alagutak, hidak, viaduktok építése, a hírközlési adótornyok, ipari csarnokok, mezőgazdasági tárolók létrehozása, építészmérnökökkel közösen a lakóterületek kialakítása, ahol az építőmérnök elsősorban a középületek, irodák tartószerkezetét tervezi és építi meg.

Karunk az elmúlt évtizedekben több jelentős tudományos és szakmai munkát irányított, illetve több kutatásban vett részt. A teljesség igénye nélkül ezek közül néhány nemzetközi hírű munka és eredmény: Oltay-szintező kidolgozása, végeselemes tervezői szoftverek fejlesztése, a rekord fesztávolságú kosárfüles Pentele-híd (Dunaújváros) és a Megyeri-híd (Budapest) társtervezői, illetve próbaterhelési munkái, biomechanikai kutatások, különleges tulajdonságú építőanyagok fejlesztése, geotechnikai laboratóriumi vizsgálati módszerek megújítása, kolontári vörösiszap katasztrófa modellezése.

A Karnak az említett szerkezet-építőmérnöki, infrastruktúra-építőmérnöki, valamint földmérő és térinformatikai mérnöki szakterületeken kilenc tanszéke működik. Az elismert akadémikusok, professzorok tevékenységét fiatal oktatói gárda segíti. A Kar hagyományosan jó kapcsolatot ápol hallgatóival, nem csak a kari rendezvényeken, hanem szoros együttműködésben az oktatás fejlesztésében és minőségbiztosításában.

 

Építőmérnöki alapszak

Az Építőmérnöki szak alapképzésének célja felkészült, gyakorlatias, nyelvtudással rendelkező mérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzési ágazatnak megfelelően egyszerű tervezési-fejlesztési feladatok önálló megoldására, valamint összetett tervezési munkákban való közreműködésre.

A hallgatók tanulmányaik során a műszaki problémák és feladatok szokatlanul széles választékával ismerkednek meg, legyen az erőjáték, földmérés, vagy éppen épületfizika. A képzésben lehetőség van egyes tárgyak vagy akár teljes specializációk angol nyelven történő hallgatására is. A képzés gyakorlati jellegét mutatja, hogy a tanulmányok több mint fele - számítási, tervezési, mérési és projektfeladatok elvégzésével – kiscsoportokban folyik. A képzés része egy négyhetes ipari gyakorlat és 21 nap mérőgyakorlat is.

A Kar által nyújtott képzési kínálat miatt a felvételi ponthatár az építőmérnök képzést folytató helyek közül a legmagasabb. Ez a felkészültség a későbbiekben is megmutatkozik, hiszen hallgatóink az országos tudományos diákköri konferencián a műszaki szekciókban számos sikert érnek el.

Mintatanterv, bővebb képzésleírás Internetes fellelhetősége a kari honlapon: a http://epito.bme.hu címen.

Az alapszak képzési folyamata jól áttekinthető az alábbi dokumentumban.

 

Szerkezet-építőmérnöki mesterszak

Az építőmérnöki alapképzés során hallgatóink olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek biztosítják egy-egy szakterületen az építési és tervezési feladatokban történő aktív közreműködést.

További elmélyült tanulásra, fejlődésre, speciális esetek vizsgálatára, és kutatásra ad lehetőséget a Szerkezet-építőmérnöki mesterszak. Ahogyan az emberi testnek is szüksége van a stabilitást adó vázra, úgy környezetünk épített elemeinek is elengedhetetlen részét képezik a tartószerkezetek. A különleges, egyedi megoldások erőtani és formai tervezése, anyagkiválasztása rendkívül komoly feladat, a számítási eljárások is egyre izgalmasabbak. A megvalósult építmény, pl. egy sportcsarnok, egy völgyhíd, egy toronyház, egy folyóparti védmű megjelenése mindig tükrözi az építési szakmához kapcsolódó tudományterületek aktuális újdonságait és fejlettségi szintjét. A tervezési, az erőtani- és az épületenergetikai méretezési eljárások területén a legújabb szoftverek használata hatalmas változást jelent az építőmérnöki tervezőmunkában, és nincs megállás, a fejlődés töretlen. Óriási kihívások és izgalmas témák várnak azokra a fiatalokra, akik ezen a 3 féléves mesterszakon folytatják tanulmányaikat.

 

Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak

Ma már nincsenek elérhetetlen úti célok. Óriási távolságokat tehetünk meg földön, vízen és a levegőben is. Ehhez azonban megfelelő „pályákra” van szükség. Az infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakon olyan mérnökök képzése folyik, akik a közúti és a vasúti közlekedés legkorszerűbb pályáit tervezik meg, akik a vízi közlekedést elősegítő új típusú műtárgyakat építik, és a légikikötők korszerű kifutópályáit tesztelik, illetve alakítják. A mesterszakon tanulók egy csoportja a felszíni és a felszín alatti vizek megismerésére helyezi hangsúlyt, tudva azt, hogy a vízkészlettel való okos gazdálkodás az emberiség jövője szempontjából kiemelt jelentőségű.

Ma már mindenki számára ismert tény, hogy az ökológiai egyensúly megteremtése, illetve megtartása a környezeti katasztrófák elkerülésének záloga. Új modell és méretezési metodikát kell alkalmazni, előrejelzéseket kell adni pl. a felszíni vízmozgásokról, hiszen a megfelelő időben kapott információk komoly értékeket mentenek meg. Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak hallgatói lehetőséget kapnak az említett területeken folyó kutatásokba történő bekapcsolódásra.   

 

Földmérő- és térinformatikai mérnöki mesterszak

Épített környezetünk létesítményeinek tervezése, kivitelezése, hatékony üzemeltetése és fejlesztése során elengedhetetlen a térképi adatbázisok, korszerű helymeghatározási módszerek, a térinformatikai technológiák és az intelligens közlekedési rendszerek magas színvonalú felhasználása. A földmérő- és térinformatikai mérnöki mesterszakot végző mérnökök nem csak korszerű geodéziai és távérzékelési módszerekkel segíthetik a térbeli adatgyűjtést, de mélyreható felsőgeodéziai, műholdas helymeghatározási ismeretekkel is rendelkeznek. Egy-egy összetett építési projekt során hatékonyan tudják ötvözni a tanult adatnyerési és térinformatikai technológiákat mind a tervezés, mind a kivitelezés, majd az üzemeltetés támogatására. A mesterszak hallgatói számos projektfeladatra, önálló munkára épülő tárgy keretén belül lehetőséget kapnak kutatási- és fejlesztési feladatok elvégzésére is, mely megalapozhatja a hatékony együttműködést más szakágakkal. A térinformációs adatbázisok és mesterséges intelligencia területén szerzett ismeretek az informatikai kompetenciát növelik, további fejlődési irányokat nyitva a hallgatóknak.

 

A Kart bemutató érdekes kiadványunkat ajánljuk elolvasásra. Betekintést enged a mindennapjainkba: érdekes interjúktól a a részletes bemutatkozásig.

 

Képzéseink táblázatosan összefoglalva:Szak megnevezése: Építőmérnöki alapképzési szak
Végzettségi szint: alapfokozat 
Tagozat: nappali 
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 8 félév
ÁGAZATOK: Szerkezet-építőmérnöki, Infrastruktúra-építőmérnöki, Geoinformatika-építőmérnöki
   
   
Szak megnevezése: Szerkezet-építőmérnöki mesterszak
Végzettségi szint: mesterfokozat
Tagozat: nappali 
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 3 félév
   
   
   
Szak megnevezése: Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak
Végzettségi szint: mesterfokozat
Tagozat: nappali 
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 3 félév
   
   
   
Szak megnevezése: Földmérő - és Térinformatikai mérnök mesterszak
Végzettségi szint: mesterfokozat
Tagozat: nappali 
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzési idő: 3 félév