„A TDK a karok tudományos ünnepe, értékmérő egyetemünk életében.”

"A hallgatók megmérettetése több, mint egyszerű szárnypróbálgatás” – jelentette ki az Építőmérnöki Kar dékánja. Dunai László hangsúlyozta „komoly eredmények születtek.”

A TDK a kiindulópont az MSc, majd a PhD-hoz vezető úton. „Biztos vagyok, hogy Önök között ott vannak egyetemünk leendő oktatói, ahogyan „néhány évvel ezelőtt még mi ültünk a díjkiosztásra várva ugyanebben a teremben.” – erősítette meg a hallgatókat.

A hét szekciót járva, mintha „katalógusos órán” lennénk. A hallgatók és szurkolók mellett nagyon sok oktató is megjelent. Az előadásokat jó hangulat és pezsgő viták jellemezték. Dunai László kiemelte mennyire fontos, hogy ne csak a hibákat keressük, hanem a pozitív visszajelzéseket is adjunk a diákoknak.

A kar TDK felelőse Dr. Takács Bence az epito.bme.hu kérdésére elmondta, „az előző évek trendjéhez illeszkedően folyamatosan emelkedik a beadott dolgozatok száma.” A hét szekcióban idén összesen 75 hallgató 67 dolgozatát értékelték. A konferencián nagy volt az érdeklődés – tudtuk meg. Idén körülbelül 400 diák mellett az oktatók harmada képviseltette magát.

Az előadásokat a kurrens témák sokszínűsége jellemezte. A beadott dolgozatok kezdve az emberi inak, ínszalagok numerikus modellezésétől, a HÉV vonalak összekapcsolása, menetrendi fejlesztések tervezésén át foglalkoztak a talajok, földművek, hulladékfalak állékonysági kérdéseivel, valamint a környezetvédelemmel, mint a vízminőséggel kapcsolatos témák, mérgező anyagok áramlása, mozgása.

Az Építőmérnöki Kar 2013. évi szekciói

  • Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció
  • Földmérő és térinformatikai szekció
  • Geotechnika szekció
  • Közlekedésépítőmérnöki szekció
  • Tartószerkezetek 1. szekció
  • Tartószerkezetek 2. szekció
  • Vízmérnöki szekció

A 2013. évi TDK verseny díjazottjai

Szerző Dolgozat címe Szekció Elért eredmény  
Aipli Sándor Márk, Szarka Gábor Hulladékok alakváltozási kérdéseinek vizsgálata Geotechnika szekció dicséret  
Back Márta Kőfelületek csúszásvizsgálata a BME K épület aulájának példáján bemutatva Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció dicséret  
Balogh Bence Számítógépes szoftver készítése Mindlin lemezekhez Tartószerkezetek 2. szekció III. helyezés  
Balogh Ádám Többszörösen merevített lemezes szerkezetek ellenállása és duktilitása Tartószerkezetek 1. szekció dicséret  
Balogh Bálint A láncgörbe dinamikai vizsgálata Tartószerkezetek 2. szekció III. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Balogh Samu Márton Menetrendi fejlesztések a H5-ös HÉV-vonalon Közlekedésépítőmérnöki szekció I. helyezés  
Baros Tímea, Zsoldos Ádám A Fertő tó párolgásának becslése Vízmérnöki szekció III. helyezés  
Bende Bálint Billegő vasbeton merevítőfalak földrengésvizsgálata Tartószerkezetek 1. szekció II. helyezés  
Bersényi Ágoston Az S-Bahn rendszer budapesti megvalósíthatósága Közlekedésépítőmérnöki szekció dicséret Zielinski Szilárd Szakkollégium
Czinder Balázs A budai márga kőzetfizikai paramétereinek statisztikai értékelése a budai Várhegy térségéből származó vizsgálati eredmények alapján Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció I. helyezés  
Czoboly Olivér Attila Lehetséges leromlási folyamatok ellenőrzése Sentab típusú nagy átmérőjű, feszített vasbeton nyomócső eseten Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció I. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Czoboly Olivér Attila, Harman Béla András BIM rendszerek alkalmazásának lehetőségei a magyarországi gyakorlatban Építéskivitelezés és építészeti geometria, Építészmérnöki Kar I. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Csönde Gergely Az ionoszféra GPS jelekben okozott késleltető hatásának meghatározása tomografikus úton Földmérő és térinformatikai szekció I. helyezés  
Drávai Tamás Földrengéshatásra méretezett károsodásmentes, önstabilizáló, billegő, acél merevítőrendszer gazdaságossági elemzése Tartószerkezetek 1. szekció III. helyezés  
Dudás Katalin Mária Felszíni vizek minősítésének gyakorlati módszere kis koncentrációjú szennyező anyagok esetén Vízmérnöki szekció II. helyezés  
Fischer Aliz Ráhel Szándékos bombatámadás kockázata egy európai épület esetén Tartószerkezetek 2. szekció II. helyezés  
Fleit Gábor Élőhely szempontú folyószabályozás megalapozása korszerű hidromorfológiai adatelemzéssel Vízmérnöki szekció II. helyezés  
Frank Máté Ferenc Tűzihorganyzott vékonylemezekből ellenállás-ponthegesztett kötések-kel kialakított szelementartó bak mechanikai viselkedésének vizsgálata Tartószerkezetek 1. szekció dicséret  
Geleji Borbála, Szedlák Máté Lyukgyengítés hatása vékonyfalú oszlopok kihajlására: numerikus vizsgálatok gerenda- és héjmodellek alkalmazásával Tartószerkezetek 2. szekció II. helyezés  
Gruber Barbara Hőlégballon versenyeken használt GPS-vevők pontossági vizsgálata Földmérő és térinformatikai szekció III. helyezés  
Hinkel Szilvia Óbudai Szeszgyár jövője a természeti és kulturális értékeinek függvényében Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció dicséret  
Hlavicka Viktor Porozitás hatása a ragasztott rögzítőelemek teherbírására Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció II. helyezés  
Hofer Laura Tározóméretezési eljárások elemezése Vízmérnöki szekció dicséret  
Jáger Bence Trapézlemez gerincű tartók vizsgálata nyomaték és nyíróerő együttes hatására Tartószerkezetek 1. szekció I. helyezés  
Jóhn Péter A Szerencs-Hidasnémeti vasútvonal egyik kishídjának dinamikai vizsgálata Tartószerkezetek 1. szekció III. helyezés  
Kardos Nóra Egy hazai metró állomás munkatérhatárolásának vizsgálata, monitoring eredmények tükrében Geotechnika szekció dicséret Zielinski Szilárd Szakkollégium
Kimlei Annamária Teljes alakos Lidar adatok feldolgozása Földmérő és térinformatikai szekció dicséret  
Kovács Éva, Kenéz Ágnes, Rácz Annamária Könnyűbeton előregyártott hídszerkezeti elemekhez Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció III. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Kövesi Krisztina Acél nyomatékbíró homloklemezes kapcsolatok külső csavarsori erőeloszlásának vizsgálata Tartószerkezetek 1. szekció dicséret  
Kukucska Péter A 2013-as dunai árvíz talajvízviszonyokra gyakorolt hatása Vízmérnöki szekció dicséret  
Lépold Dániel, Balogh Bence Kábeldob numerikus vizsgálata anyagi nemlinearitás figyelembevételével Tartószerkezetek 2. szekció    
Lévai Dóra, Donovál Krisztina Telítetlen talajok mechanikája Geotechnika szekció dicséret  
Lisovszki Evelin Ajánlás vízépítési kőművek méretezéséhez Vízmérnöki szekció dicséret Zielinski Szilárd Szakkollégium
Lógó Benedek András A Vierendel-tartó stabilitás vizsgálata Tartószerkezetek 2. szekció    
Lombos Mónika Szálerősítésű és zsugorodás kompenzáló vagy csökkentő adalékszerrel készített betonok Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció dicséret Zielinski Szilárd Szakkollégium
Lövei György Beltéri mérőegység helymeghatározása odometriával Földmérő és térinformatikai szekció dicséret  
Mák Balázs Az Apátkúti-patak hidrológiai vizsgálata Vízmérnöki szekció III. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Mikó Tamás Betontechnológiai paraméterek és környezeti tényezők hatása a beton felületi keménységére Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció III. helyezés  
Moka Dániel Valós idejű automatizált mérésfeldolgozás Földmérő és térinformatikai szekció II. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Nagy Balázs Talajjal érintkező szerkezetek hőtechnikai modellezésének lehetőségei Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció I. helyezés  
Nagy Krisztina Operatív folyami lebegtetett hordalék monitoring tudományos megalapozása korszerű mérési módszerekkel Vízmérnöki szekció III. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Nagy Tamás Üregállékonyság vizsgálata, durva mészkő kőzetkörnyezetben, két és háromdimenziós modellek összehasonlítása Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció III. helyezés  
Németh Anita A Balaton hőmérsékleti rétegződésének vizsgálata Vízmérnöki szekció dicséret  
Németh Balázs MEMS gyorsulásmérő szenzorok alkalmazásának lehetőségei szerkezetek dinamikai vizsgálatában Tartószerkezetek 1. szekció III. helyezés Zielinski Szilárd Szakkollégium
Németh Gabriella Oldott állapotú toxikus nehézfémek terjedésének vizsgálata riolittufában és mészkőben Építőanyagok, mérnökgeológia és magasépítési szekció II. helyezés  
Németh Tamás A HÉV-vonalak szélesebb körű integrációja a budapesti közösségi közlekedésbe Közlekedésépítőmérnöki szekció III. helyezés  
Óvári Zoltán Acél hűtőtorony rácsszerkezet térbeli csomópontjának numerikus analízise Tartószerkezetek 1. szekció II. helyezés  
Pap Miklós Betonok áteresztőképességi együtthatójának meghatározása Geotechnika szekció III. helyezés  
Polgár Zsuzsanna Talaj és szerkezet kölcsönhatásának vizsgálata 3D végeselemes modellezéssel vb. lemezalap alkalmazása esetén Geotechnika szekció II. helyezés  
Polyák Szabolcs István 2D és 3D állékonyságvizsgálat összehasonlítása Geotechnika szekció III. helyezés  
Schaul Péter Acél csarnokszerkezetek trapézlemezes fedésének vizsgálata a merevségek szempontjából Tartószerkezetek 1. szekció I. helyezés  
Skublics Márk A Feneketlen-tó környezetének hidrogeológiai vizsgálata Vízmérnöki szekció dicséret  
Somogyi József Árpád Résfal ellenőrző mérése mérőállomással és lézerszkennerrel Földmérő és térinformatikai szekció II. helyezés  
Soós Zoltán Forgalmi vizsgálatok Budapesten a Duna alsó rakpartjain. Lehetséges megoldások nemzetközi tapasztalatok alapján. Közlekedésépítőmérnöki szekció II. helyezés  
Szakály Ferenc Emberi inak, ínszalagok numerikus modellezése Tartószerkezetek 2. szekció I. helyezés  
Széles Borbála Diszkrét lineáris kaszkád modell alkalmazása digitális terepmodellen való lefolyás vizsgálatában Vízmérnöki szekció I. helyezés  
Takátsy Eszter, Kertesy Zsolt Az övmerevség-vizsgálat korlátai és kiterjesztése Tartószerkezetek 1. szekció dicséret  
Tancsik Gábor A zajvédő falak széles skálájának bemutatása, és azok alkalmazási lehetőségei hazai példákon Közlekedésépítőmérnöki szekció III. helyezés  
Teke Attila Közúti villamosvasút és kerékpáros forgalom kapcsolata, speciális pályaszerkezetek és közlekedésbiztonsági jellemzők vizsgálata Közlekedésépítőmérnöki szekció dicséret  
Turai Péter Zagytározó gátjának végeselemes modellezése Geotechnika szekció I. helyezés  
Udvarhelyi Ádám Lemezes szerkezetek vizsgálata redukált feszültségek módszerével Tartószerkezetek 2. szekció dicséret  
Ujfalussy Gyöngyvér Tisztított szennyvíz bevezetések hatása a Hosszúréti-patakra Vízmérnöki szekció dicséret  
Vámos Máté Dinamikus alakváltozási jellemzők laboratóriumi mérései Geotechnika szekció II. helyezés  
Varga Laura Mozgó csapadékfront hatása a csapadékcsatorna hálózaton lefutó árhullámokra Vízmérnöki szekció II. helyezés  
Weszelovits Gergő, Piri Dávid Vasúti pálya függőleges elmozdulásának vizsgálata Földmérő és térinformatikai szekció II. helyezés  
Wirth Ervin A bizonytalanság, határozatlanság, többértelműség modellezése térbeli döntéseinkben - Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos döntési bizonytalanságokkal való együttélés a hétköznapokban Földmérő és térinformatikai szekció dicséretben  
Zubály Viktória Kőolajtermék tartályok felújítási projektjeinek mérnökgeodéziai munkái Földmérő és térinformatikai szekció II. helyezés  

Támogatóink:

Fotó: Fischer Aliz