Antennatornyok teherbírási tartalékainak vizsgálata

Short description: 

A kutatási téma antennatornyok teherbírási tartalékainak meghatározására irányul, meglévő tornyok monitoring eredményeinek felhasználásával megbízhatósági analízis végrehajtásával, valamint végeselemes szimulációk segítségével.

Consultant(s):