Keveredési zóna kijelölése pontszerű szennyvízbevezetések esetén

Short description: 

Szennyvizek élővizekbe történő bevezetése esetén a szennyvízkibocsátók a befogadó víztesten belül lehatárolhatják azt a területet, melyben a koncentráció kiegyenlítődése (teljes elkeveredés) még nem történt meg. Az elsőbbségi veszélyes anyagokra vonatkozó 2008/105/EK és 2013/39 EK Irányelvekkel összhangban a keveredési zónában a víztestre vonatkozó környezetminőségi előírásoknak nem kell megfelelni (az EQS érték meghaladható). A feladat a keveredési zóna kijelölésére vonatkozó általános elméleti megközelítés bemutatása mellett a hazai víztípusokra adaptált gyakorlati megoldások mintapélda jellegű kidolgozása, kitérve a számítások korlátaira és a bizonytalanságok figyelembe vételére.

Consultant(s): 
Suggested level: 
BSc level
MSc level