Ökolábnyom-számítási módszerek hazai alkalmazása

Short description: 

A kutatás célja a hivatalos lábnyomszámítási módszertan vizsgálata hazai körülmények között, annak pontosítása, finomítása (pl. hazai utazási, élelmiszer- és áramfogyasztási szokások alapján). A footpringcalculator.org oldal tesztelése, kritikai értékelése, javaslat a hazai helyzetet jobban tükröző fejlesztésre.

Suggested level: 
junior (first year BSc) level
BSc level