Fa nyomószilárdsági tesztjének szimulációja

Short description: 

A fa, mint szerkezeti anyag, bonyolultabb mechanikai viselkedést mutat sok más anyagnál, mert természetes eredetű, anizotróp és inhomogén, és ennek eredményeképpen a különféle tönkremeneteli formák összetett folyamatok eredményei. A szerkezeti anyagok fizikai és mechanikai tulajdonságainak, például rugalmassági modulusának vagy szilárdságának meghatározására szolgáló teszteket a vonatkozó szabványok szabályozzák. A próbatest mechanikai viselkedésének megértését a tesztelési folyamat során a próbatest numerikus szimulációja (vagy analitikus vizsgálata) segítheti. A munka célja a nyomószilárdsági teszt lemodellezése és a jellegzetes terhelési görbék előállítása. Szükséges numerikus szoftverek ismerete (Ansys).

Consultant(s): 
Suggested level: 
MSc level