Geodéziai alapmunkálatok

Neptun kód: 
BMEEOAFA-I4
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
7
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0