Részképzés

Felvételi kérelem részismereti képzésre
 
A BME-vel hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyek – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, a BME bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felvehetők. A részismereti képzésben való részvételre jelentkezni legkésőbb az adott félév regisztrációs időszakának kezdetét két héttel megelőzően lehet.
A jelentkezőnek az adott félévben általa felvenni kívánt tantárgyakat fel kell sorolni.
A felvételről – megnevezve az adott félévben felvehető tantárgyakat – a kar dékánja dönt, és erről értesíti a jelentkezőt legkésőbb a regisztrációs héten.
 
A részismereti képzésre jelentkezők számára részletes tájékoztató itt található.
 
forrás: