Szerkezettechnológia

Neptun kód: 
BMEEOHSA-K1
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
7
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Szervezeti egység: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0