Kutatási projektek

A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül" című TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 pályázati felhívásra a BME „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” címmel benyújtott pályázatának keretében az Építőmérnöki Karon folyó kutatások is szerepet kaptak.

 

A kutatóegyetemi programnak öt kiemelt kutatási területe (KKT) volt:

  • Fenntartható energia (FE)
  • Járműtechnika, közlekedés, logisztika (JKL)
  • Biotechnológia, egészség és környezetvédelem (BEK)
  • Intelligens környezetek és technológiák (IKT)
  • Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány (NNA)

 

Az Építőmérnöki Kar az első négy KKT tudományos kutatásaiban két projekt vezetésével és 15 témával vett részt. A
program keretében a Karon 6 monográfia és 38 publikáció készült el, valamint 3 doktorjelölt adta be PhD dolgozatát. A projekt zárókonferenciáján a kutatások vezetői az alábbi előadásokban foglalták össze az elért eredményeket:

 

 

Az egyes kutatásokat részletesebben bemutató szakcikkek az Építőmérnöki Kar a Kutatóegyetemért című kiadványban jelentek meg. Az összefoglaló mű elektronikus változata honlapunkról letölthető.