Hiánypótló szakirányú továbbképzés indul az Építőmérnöki Karon

Az építőipar teljesítménye ugyan évenként változó nagyságrendű vagyonnal gazdagítja az országot, de az minden évben elmondható, hogy ez a vagyon az ország gazdasági teljesítményének komoly részét képezi. Közel 50 ezer céget és 160 ezer alkalmazottat foglalkoztató gazdasági ágazatról van szó.  Az ágazat értékteremtésének jól körülhatárolt szabályai vannak. Elengedhetetlen, hogy a tervezett objektum megfeleljen a szaktudomány követelményeinek, kivitelezése minél gördülékenyebben menjen, az elkészült létesítmény pedig egész élettartama alatt műszakilag jól karbantartható, gazdaságosan működtethető legyen, és még sorolhatnánk az igényeket, a követelményeket.

Dr. Barát Ilona cikke

A most induló szakirányú továbbképzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a felsorolt célok elérését elő tudják segíteni. Sajnos az építési hibák tárháza szinte végtelen, tervezési és kivitelezési hibák egyaránt előfordulnak. Ezek a hibák gyakran „összefonódva” erősítik egymást, és természetesen rontják az építmény, illetve épület használhatóságát, minőségét. A cél tehát a hibák elkerülése, az általuk okozott további gondoktól történő mentesítés.

Az építési folyamatok komplexitása következtében a megoldás kidolgozása, feltérképezése a jogi környezet pontos ismeretét, magas szintű mérnöki szaktudást, a műszaki megvalósítási és megvalósulási dokumentumok elemzésének képességét, és értékbecsléssel kapcsolatos ismereteket is igényel. 

A szakirányú továbbképzés résztvevői (tervezők, kivitelezők, beruházók, hatósági és biztosítási szakemberek egyaránt) a képzés alatt építőmérnöki és építészmérnöki területhez tartozó korszerű műszaki ismereteket sajátítanak el. Emellett sikeres, illetve kevésbé sikeres beruházások részletes elemzésével, az építési jogszabályok, valamint kár-, és értékbecsléssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozásával felkészültté válnak az építési károk megelőzése, illetve azok felmérése területén is. A hallgatók különböző építési szakterületeken készült igazságügyi szakértői jelentéseket és bírósági eseteket tanulmányoznak. A képzés során megismerik a már károsodott szerkezetek rekonstrukciójának műszaki lehetőségeit is.

A képzés felépítése olyan, hogy a műszaki ismeretek elsajátításával egy időben gazdasági, jogi, valamint érvelés-, és tárgyalástechnikai tudnivalókkal bővül a szakemberek ismeretanyaga.

Ez utóbbi ismeretanyag különleges és szinte egyedülálló a műszaki képzési területeken jelentkező szakirányú továbbképzések anyagában. A káros következményeket előrevetítő, nem teljes körűen tisztázott megoldások elhárítása, vagy a már létrejött hibák javítása tárgyalási folyamatokat igényel.

Jelen képzésben egy 30 órás blokk foglalkozik a mediáció alapjaival. Miről is van szó? A mediációs folyamat képes különböző konfliktushelyzetek peren kívüli megoldására, és ismert, hogy ilyen konfliktushelyzetek az építés területén bőven adódnak. A hallgatók szakmai és jogi ismereteikkel, valamint az itt elsajátítandó konfliktuskezelési, tárgyalástechnikai és közvetítői kompetenciáikkal, problémaérzékeny attitűdjükkel képesek lesznek hatékonyan közreműködni az építési projektek konfliktust enyhítő, illetve konfliktusmegoldó tárgyalásai során.

A szakirányú továbbképzést teljesítők bármelyik oldalon is állnak majd egy-egy vitás esetben, felkészültebbek lesznek, mint kollégáik, érveikkel, körültekintő viselkedésükkel, és eredménycentrikus hozzáállásukkal gördülékennyé, hatékonnyá képesek formálni az egyébként parttalannak induló tárgyalásokat is.  

A már közvetítői végzettséggel rendelkező hallgatók számára is előnyt jelent a továbbképzésen történő részvétel, mert építési-műszaki szaktudásuk bővítésével egy időben, az „építőipari kármegelőzési szakmérnök” szakképzettség megszerzésével a 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletben 5 éves időtartamra előírt továbbképzési kötelezettségből 10 kreditpontos továbbképzést teljesítenek.

A képzés tervezett indulási időpontja 2018. január.

A képzésről és a jelentkezés módjáról a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék oldalán további információk olvashatók.