Elhunyt Dr. Visontai József

2017. október 26-án váratlanul elhunyt Dr. Visontai József gyémántdiplomás oklevels mérnök, egyetemi magántanár.

Kollégája, Dr. Dalmy Dénes címzetes egyetemi docens nekrológjával búcsúzunk:

"A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Tartószerkezeti Tagozat, a Műegyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke, a kollegák, a barátok nevében búcsúzom Visontai Józseftől, a tanártól, a kiváló mérnöktől, barátomtól.

Munkában eltöltött éveinek több, mint harmadát az oktatásban töltötte az Acélszerkezetek Tanszéken, tanársegéd, adjunktus, majd egyetemi tanár volt. Számos könyve, jegyzete jelent meg, a szerkezetépítők legnehezebb tárgyát tanította, a tartók statikáját.

A szálfaegyenes, fehérköpenyes, tekintélyt sugárzó tanársegéd úr örökre emlékezetemben marad, amikor először találkoztam vele a magasföldszinten.

Később közelebbről megismertem a kedves, mosolygós, segítőkész embert.

1976-ban a Vegytervben főstatikusként, majd főosztályvezetőként, az akkori időkben rohamos tempóban fejlődő vegyipari létesítmények tervezésével folytatta a munkáját. Nem könnyű feladatra vállalkozott: az egyetemi életet kemény tervezési munkával cserélte fel, számos ma is működő létesítményt tervezett:

  • Borsodi, Tiszai Vegyi kombinát üzemi épületei,
  • a MOL százhalombattai üzeme,
  • a Tengizi olajfinomító tervei

készültek irányításával.

A szerkezetek zömében az általa jól ismert, kedvelt építőanyagából, acélból készültek.

A kiváló mérnök az új kihívásoktól nem riadt vissza, amikor magánvállalkozást lehetett alapítani a Poligon Kft-ben tulajdonos, menedzser lett 1989-ben. A Kft. szerteágazó munkájából csak néhány létesítményt említek:

  • Greschem Four Seasons Hotel,
  • Komjádi uszoda rekonstrukciós terve,
  • a foktői Növényolajgyár 27 létesítménye,
  • Suzuki esztergomi üzeme,
  • Chinoin veresegyházi üzeme,
  • Mol töltőállomásai.

A kiváló munkájának elismeréseként:

        Zielinszki Szilárd és

        Menyhárd István díját nyerte el.

Tanár, tudós, mérnöki kvalitásai mellett kiemelkedő a Mérnöki Kamara megszervezéséért kifejtett munkája.

Ő volt, aki a legkorábban, 1989-ben szervezte meg a szerkezettervező mérnököket összefogó Tartószerkezeti Tagozatot, melynek első elnöke volt.

Mint egyik utódja elmondhatom, hogy a kiváló szervező képességének köszönhetően, az ő általa meghatározott rendben működik tovább a Tagozat.

Egy kiváló tanárt, mérnököt vesztettünk el.

Kedves Buckó, fájó szívvel, sok kedves emlékkel búcsúzom tőled. Egy igaz barátot vesztettem el. Tartalmas, gazdag életet éltél.

Nyugodj békében."

Hozzátartozóinak őszinte részvéntünket küldjük.

 

Dr. Visontai József (1934-2017)

Dr. Visontai József 1957-ben szerezte meg mérnöki oklevelét az ÉKME Mérnöki Karán. Diplomázás után tanársegédként az I. Hídépítéstani Tanszéken helyezkedett el, ahol elsősorban a Tartók statikája tárgyat oktatta. A szervezeti átalakítás után az Acélszerkezetek Tanszékre került, ahol tanársegédként, majd adjunktusként a tanszék tárgyait oktatta, aktív szerepet vállalt a szakmérnökképzésben, és tanított a Mérnöki Továbbképző Intézet tanfolyamain is. Amikor a legjobb szerkezetépítő hallgatók részére számítástechnikai orientációjú képzés indult, abból is kivette a részét.

1971-ben a függőhidak témakörében védte meg kandidátusi értekezését. 1976-ban nem nevezték ki docenssé, mert őszintén megvallotta vallásosságát. Elhagyta a tanszéket, és a nagy tervező vállalat, a VEGYTERV főstatikusa lett, ahol jelentős vegyipari létesítmények létrehozásában játszott fontos szerepet. 1989-ben megalapította a sikeres POLIGON Kft.-t, amelynek nyugdíjba vonulásáig ügyvezetője volt. A Kft. mérnökei abban az időben aktívan részt vettek a tanszék diplomatervezőinek konzultálásában, amiben annak is része volt, hogy a rendszerváltás után egyetemi tanári kinevezést kapott az Acélszerkezetek Tanszékére, és néhány évig újra oktatott a tanszéken.

Aktív részt vállalt a Mérnöki Kamara megszervezésében, és a nagyon sok statikusnak kamarai keretet nyújtó Tartószerkezeti Tagozat első elnöke lett. Elnöki tevékenységével a tagozat működésének mai napig érvényes alapjait fektette le.

A BME Acélszerkezetek Tanszéke jogutódjának, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének munkatársai tisztelettel megőrzik dr. Visontai József emlékét.

Dr. Verőci Béla