Kiosztották a Lászlóffy Woldemár díjakat

Elsődleges fülek

A Magyar Hidrológiai Társaság diplomamunka pályázatán az „időszerű problémakört” érintő vízzel és vízi környezet védelemmel foglalkozó dolgozatokat díjazták.

A kiváló hidrológusról elnevezett pályázaton idén 10 felsőoktatási intézmény 15 karának összesen 59 hallgatója indult. A beérkezett dolgozatokat a Bíráló Bizottság 3 kategóriába (alap-, mesterképzés, szakirányú továbbképzés) sorolva jutalmazta.

A pályázaton a Műegyetem Építőmérnöki Kara kiemelkedően jó eredménnyel végzett. A benyújtott 18 dolgozat közül egy első és három harmadik helyezés mellett 11 munkát a zsűri dicséretben részesített.

Az Építőmérnöki Kar BSc kategória díjazottjai:

I. díj
    Kis Gábor András, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: Three-dimensional flow modelling with complex moving-object interactions (Mozgó objektumokkal kölcsönható áramlás modellezése összetett térbeli geometriában)
    konzulens: Dr.Krámer Tamás/Dr.Gáspár Csaba ELTE

III. díj
    Tóth Alexandra, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: Folyótorkolatok morfodinamikai vizsgálata
    konzulens: Dr.Baranya Sándor/Gombás Károly ÉDVVIZIG

III. díj
    Varga Laura, Vízi közmű és Környezetmérnöki Tanszék
    Szakdolgozat címe: Mozgó csapadékfront hatása a csapadékcsatorna hálózaton lefutó árhullámokra
    konzulens: Dr.Buzás Kálmán, Dr.Knolmár Macell/Bebesy László FŐMTERV ZRT

Varga Laura, Dr. Szlávik Lajos, Dr. Bakonyi Péter

Dicséretben részesültek:

Barta Eszter, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: Flow velocity measurement methods and the analsys of their applicability
    konzulens: Dr.Hajnal Géza/Dr.Vasvári Vilmos - Kultech KFT, Schneider József - TU Graz

Bibok Attila, Vízi közmű és Környezetmérnöki Tanszék
    Szakdolgozat címe: Miskolc vízellátó rendszerének felülvizsgálata

    konzulens: Dr.Darabos Péter/Galambos Péter - MIVÍZ KFT

Csibrán Adrián Zoltán, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: A Tisza szolnoki szakaszának jégelőrejelzése
    konzulens: Dr.Szilágyi József/Dr.Kovács Sándor -KÖTIVIZIG

Devecseri Mátyás, Vízi közmű és Környezetmérnöki Tanszék
    Szakdolgozat címe: Természetes fürdőhely kialakítása és üzemeltetése a Lágymányosi-öbölben
    konzulens: Dr. Clement Adrienne/Raum László

Farkas Dávid, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: A budavári barlangok hidrogeológiai vizsgálata
    konzulens: Dr.Hajnal Géza/Dr.Vasvári Vilmos - Kultech KFT

Németh Anita, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: A Hidegvíz-völgyi kutatóállomás csapadékadatainak vizsgálata
    konzulens: Dr.Hajnal Géza, Torma Péter/Dr.Kalicz Péter NYME ÉMK

Terlaky Fanni, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Szakdolgozat címe: A szivattyús energiatározók szerepe az energiatermelésben és a magyarországi alkalmazás lehetőségei
    konzulens: Dr.Berecz Endre/Dr.Szeredi István - MVM ZRT

Az Építőmérnöki Kar MSc kategória díjazottjai:

III. díj
    Karay Gyöngyi, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
    Diplomaterv címe: Próbaszivattyúzások kiértékelési módszerei repedezett kőzetekben
    konzulens: Dr.Görög Péter, Dr.Hajnal Géza/Dr.Vasvári Vilmos -Kultech KFT

Karay Gyöngyi, Dr. Szlávik Lajos, Dr. Bakonyi Péter

Dicséretben részesültek:

Bányai Máté, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Diplomaterv címe: Tisza-vidéki öblözet belvízi kitettségének modellezési lehetőségei
    konzulens: Dr. Krámer Tamás, Dr.Madarassy László/Keve Gábor - NEKI Alsó Duna-völgyi Kirendeltség

Jakab Jenő, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
    Diplomaterv címe: A Balaton vízlengésének becslése adatvezérelt módszerrel
    konzulens: Dr. Krámer Tamás/Dr. Molnár Gábor-Balaton Integrációs KFT

Kádár István, Geotechnikai Tanszék
    Diplomaterv címe: Árvízvédelmi fal tervezése római-parti geometriához
    konzulens: Dr.Nagy László, Dr.Dunai László/-

Pápai Péter Mátyás, Vízi közmű és Környezetmérnöki Tanszék
    Diplomaterv címe: A dömösi Malom-patak a Víz Keretirányelv tükrében: vízminőségi vizsgálatok, ökológiai mederrendezés
    konzulens: Dr.Szilágyi Ferenc, Musa Ildikó, Dr.Clement Adrienne/-