Építmény-információs modellezés és menedzsment (BIM) specializáció

Kedves Hallgatók!2020 februárjában indult először a mind a három ágazatról elérhető Építmény-információs modellezés és menedzsment (BIM) specializáció. A specializáció tantervi lapjait (külön-külön mindhárom ágazatra) és tájékoztatóját itt érhetik el:
http://epito.bme.hu/bsc-mintatantervA specializációra max. 18 fő jelentkezhet, ezért túljelentkezés esetén a hallgatókat rangsorolnunk kell. A rangsorolást a képzési programnak megfelelően az addig gyűjtött kreditek, a halmozott súlyozott tanulmányi átlag, valamint az #építő250 ösztöndíj alapján végezzük. Amíg a jelentkezésre nem tudunk megoldást nyújtani Neptunban, egyénileg gyűjtjük a jelentkezési adatokat. Kérem, aki a BIM specializáció tárgyait venné fel a 2021 tavaszi félévben, emailben Lovas Tamásnak jelezze jelentkezési szándékát 2021. január 29. 16 óráig.

A jelentkezésben kérjük megadni:

-a félév végéig gyűjtött krediteket (Neptunban: Kumulált megszerzett kredit),

-a halmozott súlyozott tanulmányi átlagot (Neptunban: Kumulált súlyozott tanulmányi átlag - az 2020 őszi félévet tartalmazó érték legkésőbb január 29-én lesz elérhető a Neptunban, de be lehet küldeni saját számított értékelt is, amit majd Neptun alapján pontosítunk) és

-azt, hogy részesült-e 2020 őszi félévében #építő250 ösztöndíjban.

-külön jelezni, ha a BIM specializáció tárgyait venné fel, de másik specializáción végezne - a BIM specializációt végezni kívánók előnyt élveznek.

 
A jelentkezés sikerességéről, illetve sikertelenségéről 2021. február 1. délig értesítjük a jelentkezetteket.