Új vezetők az Építőmérnöki Kar élén

Új vezetők az Építőmérnöki Kar élén

 

Dr. Dunai László dékán úr második vezetői megbízása 2021. július 31-én járt le. Az elmúlt két dékáni ciklusról készült összefoglaló itt olvasható.

 

2021. augusztus 1-től a Kari Tanács egyhangú támogatásával, Dr. Rózsa Szabolcs egyetemi docens, az Általános- és Felsőgeodézia tanszék tanszékvezetője kapott kinevezést a dékáni feladatok ellátására a következő négy évre.

 

Az új dékán munkáját három dékánhelyettes segíti:

Oktatási dékánhelyettesként továbbra is Dr. Lovas Tamás, a Fotogrammetria és Térinformatika tanszék egyetemi docense folytatja a munkát.

 

 

Dr. Mahler András, a Geotechnika és Mérnökgeológia tanszék egyetemi docense, a gazdasági dékánhelyettesi feladatokat látja el.

 

 

Tudományos és Innovációs dékánhelyettesként Dr. Kövesdi Balázs, a Hidak és Szerkezetek tanszék egyetemi docense koordinálja a Kar kutatás-fejlesztési feladatait.