ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 2020/21

Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/21 fordulója

Tájékoztatás az ÉMK hallgatói, fiatal kutatói számára

 

Pályázatok benyújtásának határideje:

2020. június 23. (kutatási terv és nyilatkozatok, ld. alább)

2020. június 30. (teljes pályázat)

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2020/2021-es tanévben is 5-12 hónapos ösztöndíjra pályázhatnak BME-s vagy leendő BME-s hallgatók. Az egyetem ÚNKP oldala ismerteti a részleteket.

Az ösztöndíjprogram alapvető célja a hallgatói, kutatói és művészeti kiválóság támogatása a felsőoktatásban, gazdája az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Tavalyhoz képest új, hogy a Bolyai ösztöndíj nélküli posztdoktorok is pályázhatnak, a nyári hónapokra is kiterjed az ösztöndíj, valamint kategóriák között egyenletesebbek lettek az összegek.

 

Az idei pályázati kategóriák:

 • Alapképzés (UNKP-20-1): 100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.
 • Mesterképzés (UNKP-20-2):  100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.
 • Doktorandusz hallgatók (UNKP-20-3):  100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.
 • Fiatal kutatók „Tudománnyal Fel!” (UNKP-20-4):  ún. doktorvárományosi és posztdoktori ösztöndíj 200.000 Ft/hó összeggel, 6 vagy 12 hónapra.
 • Bolyai+ (UNKP-20-5): Az egyidejűleg az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatókat, kutatóknak ad többletösztöndíjat, 200.000 Ft/hó összeggel, 12 hónapra.
 • „Tehetséggel fel!” (UNKP-20-6): a pályázáskor még középiskolás, középiskolai tanulmányi versenyen eredményes, és ősztől már elsőéves tehetséges hallgatókat támogatja, 100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7, vagy 12 hónapra. Megjegyezzük, hogy a jövőbeli elsőévesek a „Tehetséggel Fel!” pályázat helyett az Alapképzés (UNKP-20-1) pályázatot is választhatják, más elbírálási feltételekkel és célokkal.

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatóknak ajánljuk figyelmébe az aktuális kari TDK-témakínálatot. Ha itt találnak érdekeset, akkor a témavezetővel konzultáljanak és használják ki a segítségét a kutatási terv és a pályamű összeállításában.

Kifejezetten a most még középiskolás, de szeptembertől nálunk kezdő BSc hallgatóknak szólnak Junior TDK-témáink. Keressék bizalommal a témához megadott témavezetőt! 

 

A pályázatok benyújtásáról a BME külön utasítása rendelkezik. Az utasítás legfrissebb változata a 2020/21-es ÚNKP oldalon található. Ezek közül kiemelünk néhány fontos információt:

 •  A teljes pályázati anyagot a BME ÚNKP Portálon keresztül, kizárólag elektronikusan kell benyújtani.
 •  A „Tehetséggel Fel!” kategóriában a karunkra pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltése előtt keressék fel Dr. Krámer Tamás ÚNKP ügyintézőt.

Kari szándéknyilatkozat

A kari szándéknyilatkozatot a dékán adja ki a kutatási terv és a tanszéki fogadókészség megtekintése után. Ennek előfeltétele, hogy a pályázók 2020. június 23-ig "Kutatási tervdokumentum" típusként egyetlen fájlba tömörítve feltöltsék az ÚNKP platformra az alábbi három dokumentumot:

 • kutatási terv
 • aláírt témavezetői támogató nyilatkozat (kivéve leendő elsőéves BSc-sek és posztdoktorok)
 • aláírt tanszékvezetői támogató nyilatkozat

Ezután írjanak egy kérelmet a dékánnak címezve, amelyben kérik, hogy fogadja be az ÚNKP-20 pályázatukat a platformra feltöltött kutatási terv és nyilatkozatok alapján. A kérelmet június 23-ig küldjék el emailen Krámer Tamás (kramer.tamas@epito.bme.hu) kari ÚNKP kapcsolattartó részére.

A dékán ezek alapján írja alá a befogadható pályázatok szándéknyilatkozatát, majd azt a Dékáni Hivatal a pályázó beavatkozása nélkül feltölti a platformra.  

 

Tudományos teljesítmény ismertetése doktorandusz és Tudománnyal Fel! pályázatok esetén

Az ÚNKP-20-3 és ÚNKP-20-4 típusú pályázatokhoz kérjük, hogy a doktori iskolánk minimumkövetelményeihez igazított sablont kitöltve számoljanak be a tudományos teljesítményükről:

 

További kérdésekkel a Karon Dr. Krámer Tamás tudományos dékánhelyettes, ÚNKP-ügyintéző áll rendelkezésükre.