Meghatározható-e a racionális módszer alkalmazhatósági határa képelemző algoritmus segítségével?

Rövid leírás: 

A racionális módszert széles körben alkalmazzák mértékadó vízhozam számításra a mérnöki gyakorlatban. A módszer alkalmazhatóságának egyik feltevése, hogy a csapadék egyenletesen éri az adott vízgyűjtőt. A módszer alkalmazhatóságának felső határa függ attól, hogy mekkora vízgyűjtő méretig érvényes ez a feltételezés. Sajnos ez a felső határ általában ökölszabályként kerül csak meghatározásra. A radarmérésekből készült csapadékmezők felhasználásával azonban részletes adatokat nyerhetünk képelemző algoritmusok segítségével. A radarfelvételek térbeli felbontása elég részletes ahhoz, hogy nyomon követhessük a csapadékmezők mozgását és számszerűsíthessük az egyes vízgyűjtők lefedettségét és a csapadék egyenletességét. A vizsgálatok hazai viszonylatban nem végezhetők el, mivel a hazai radar észlelések adatai nem hozzáférhetők ingyenesen.

 

Hallgató feladata felderíteni a lehetséges adatforrások körét, valamint kinyerni és Matlabban vagy Pythonban használható formátumúra hozni a csapadékadatokat. Ezt követően Matlab vagy Python környezetben el kell végeznie a képelemzést. A lehetséges számítandó statisztikák köre széleskörű, a konzulensekkel közösen kerülnek kijelölésre az elvégzendő számítási lépések. A vizsgálatok végeredményeként a hallgató statisztikai alapon, mérésekre alapozva ki tudja majd mutatni, hogy mi a racionális módszer alkalmazhatóságának felső határa a vízgyűjtők méretét tekintve.

 

Használandó szoftverek: Matlab vagy Python (esetleg ArcGIS/QGIS)

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma