Közműhálózatok tervezése

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKA-H4
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy a települési vízi közmű hálózatok modellezésének alapjait megismertesse, ezáltal a hallgatók elsajátítsák a rendszerszinten történő mérnöki gondolkodást. Az itt megszerzett ismereteket a vízi közmű szakirányos projektfeladatban fogják gyakorlati szinten hasznosítani. Bemutatja az egyes közművek vizsgálati sajátosságait, tervezési követelményeit a modellépítéstől a kapott eredmények kiértékeléséig. Hangsúlyt fektet a topológiai, a fizikai és a terhelési modell számítási hátterének ismertetésére, a modellek kalibrálásának lehetőségeire. A tárgy részét képezi a kereskedelemben kapható szoftverek falhasználói szempontú ismertetése is. Továbbá foglalkozik a speciális műtárgyak és csomóponti kialakítások témakörével. A tárgy érinti a rekonstrukció tervezés témakörét és rávilágít a csőkorrózió problémájára laborgyakorlat keretében.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/0/0