Aszfaltkeverékek tömeg- és térfogatviszonyainak meghatározása a hézagtartalom függvényében

Rövid leírás: 

A tömörített aszfalt próbatestek testsűrűségét tekintve az MSZ EN 12697-6:2003 szabvány négy lehetőséget ad, melyből három méréssel, egy matematikai módszerekkel határozza meg a testsűrűséget. A szabvány megfogalmazásában a próbatest felületének nagyon zárt, zárt, vagy nyitott felületű volta határozza meg a követendő módszert. A hazánkban is leggyakrabban használt „B” módszert a szabvány 5 v% hézagtartalomig javasolja, efölött már olyan módszert kell alkalmazni, amely megfelelően figyelembe veszi a próbatestek külső felületén lévő nyitott hézagokat.

A testsűrűség, és a felhasználásával számított szabad-, vagy burkolati hézag tartalom megfelelő meghatározása igen fontos a keverékek, vagy beépített rétegek szabatos minősítése szempontjából. A TDK dolgozat célja elemezni a testsűrűség eredményekbe vitt hiba nagyságát egyes módszerek alkalmazása esetén, különböző szabadhézag tartalmak esetében. Ez alapján javaslat kidolgozása, mely az alkalmazható módszert a megengedhető hiba függvényében írja elő, a keverék szabadhézag-tartalma ill. maximális szemnagysága függvényében.

Javasolt szint: 
junior téma (elsőéves BSc)
BSc téma
MSc téma