Acél rácsos szerkezetek méretezési kérdései különös tekintettel a szélteherre

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/29
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
joo.attila@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az acélszerkezetek méretezésének korszerű módszerei – melyek anyagilag és geometriailag nemlineáris numerikus szimuláción alapulnak – az Eurocode egyes köteteiben jelenleg is részét képezik a lehetséges szabványos méretezési eljárásoknak. A szabványban így megjelenő előírások elsősorban lemezes szerkezetekre vonatkoznak, de a készülő szabványfrissítés már egységes rendszerben fogja tartalmazni ezeket a fejlett méretezési eljárásokat. A sokéves és egész kutatócsoportra kiterjedő numerikus modellezési tapasztalatával a Hidak és Szerkezetek Tanszék is aktív szerepet vállal a szabványfrissítés kidolgozásában. Ezen fejlett méretezési módszerek kutatása, speciális, elsősorban rácsos acélszerkezetek esetén a gyakorlati tervezésbe való átültetése, méretezési eljárások kidolgozása a javasolt doktori disszertáció témája.
A téma elsősorban szabadban létesített rácsos tornyokra – mobilhálózatok adótornyaira és elektromos vezetékek tartóoszlopaira – koncentrál. A mobilhálózatok fejlődésével egyre több antenna és sugárzó felhelyezése válik szükségessé ilyen rácsos tornyokra, ami akkor valósítható meg gazdaságosan, ha a teheroldalon lehetővé válik a – korábbi kutatások alapján is konzervatívnak talált – szélterhelés pontosabb figyelembevétele, valamint az ellenállásoldalon a fejlett méretezési eljárásokkal kimutatható a teherbírás növekedése. A doktori kutatás elsődleges célja az acél rácsos tornyokra vonatkozó méretezési eljárások pontosítása, mind a terhelés – elsősorban szélteher –, mind az ellenállásoldalán.
A téma aktualitását mutatja, hogy nemzetközi viszonylatban is aktívan kutatott terület, újabb szélcsatorna-kísérletek, teljes léptékű kísérletek egészítik ki a meglévő kutatási eredményeket, valamint hazai viszonylatban is egy nagy infrastrukturális pályázat keretében, a Gépészmérnöki és az Építészmérnöki Karral közösen, sikerült támogatást nyerni az Atmoszférikus Áramlások Laboratórium kialakítására. Ez a pályázat lehetőséget biztosít újabb szélcsatorna kísérletek elvégzésére, melyek numerikus szimulációkkal kiegészítve megfelelő alapot adnak a doktori kutatás sikeres befejezéséhez. A Hidak és Szerkezetek Tanszéknek jelenleg is aktív kutatási kapcsolata van a hazai mobilszolgáltatókkal és a speciálisan toronytervezésre szakosodott tervezőirodákkal, akik szakmai támogatásukkal, valamint a Tanszék rendelkezésére bocsátott monitoring eredményekkel szintén hozzájárulnak a kutatáshoz.

A téma meghatározó irodalma: 
 • F. A. Morrison: An introduction to fluid mechanics, Cambridge University Press, 2013.
 • F. M. White: Fluid Mechanics, McGraw-Hill Education, 2015.
 • P. Martin, V. B. Elena, A. M. Loredo-Souza, E. B. Camano: Experimental study of the effects of dish antennas on the wind loading of telecommunication towers, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Volume 149, pp. 40-47., February 2016.
 • Szafran J., Rykaluk K.: A full-scale experiment of a lattice telecommunication tower under breaking load, Journal of Constructional Steel Research, Volume 120, pp. 160-175., April 2016.
 • Szafran J.: An experimental investigation into failure mechanism of a full-scale 40 m high steel telecommunication tower, Engineering Failure Analysis, Volume 54, pp. 131-145., August 2015.
 • M. L. Hosain, R. B. Fdhila: Literature Review of accelerated CFD Simulation Methods towards Online Application, Energy Procedia, 75, pp. 3307-3314., 2015.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • JOURNAL OF FLUID MECHANICS
 • FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 • JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES
 • JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FUID FLOW
 • PERIODICA POLYTECHNICA-MECHANICAL ENGINEERING
 • THIN-WALLED STRUCTURES
 • COMPUTERS AND STRUCTURES
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • G Akbas, N B Chancellor, J M Ricles, R Sause, E Tahmasebi, A L Joó: Evaluation of Performance-Based Design Methodology for Steel Self-Centering Braced Frame In: Proceedings of the Seventh International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012). Santiago, Chile, 2012.01.09-2012.01.11, pp. 737-743.
 • E Tahmasebi, N B Chancellor, J M Ricles, R Sause, G Akbas, A L Joó: Collapse Performance of Steel Self-Centering Braced Frame Systems In: Proceedings of the Seventh International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012). Santiago, Chile, 2012.01.09-2012.01.11, pp. 745-751.
 • Dulácska Endre, Joó Attila, Kollár László: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra az Eurocode alapján, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 353 p. (ISBN:978-963-05-8519-4)
 • Vigh László Gergely, Hortobágyi Zsolt, Pohl Ákos, Joó Attila: Vigh László Gergely (szerk.) Szerkezetek szeizmikus analízise számítógéppel: Példatár, Budapest, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2013. 172 p. (ISBN:978-963-9968-99-8)
 • Ádány S, Joó A L, Schafer B W: Buckling Mode Identification of Thin-Walled Members by using cFSM Base Functions, THIN-WALLED STRUCTURES 48:(10-11) pp. 806-817. (2010)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Ádány S, Joó A L, Schafer B W: Buckling Mode Identification of Thin-Walled Members by using cFSM Base Functions, THIN-WALLED STRUCTURES 48:(10-11) pp. 806-817. (2010)
Megjegyzés: 

A BME Áramlástan Tanszéknek a doktori témában való együttműködést támogató nyilatkozata

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Kenéz Ágnes (2017/2022/)
Lendvai Anita (2014/2017/2020)
Eid Nathalie (2019/2023/2024)
Státusz: 
elfogadott