Boltozott kőszerkezetű hidak szerkezeti viselkedésének jellemzése az anyagtulajdonságok függvényében

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/28
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
gorog.peter@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Hazánkban több mint 1500 kőszerkezetű híd található, melyek fenntartása, teherbírásuk meghatározása nem szokványos feladatot jelent a gyakorló mérnökök számára. Előfordul, hogy csak azért bontanak el egy ilyen szerkezetet, mert viselkedésüket nem tudják megfelelő pontossággal meghatározni. A hazai hídállomány jelentős része rossz állapotú, azaz megerősítésük, felújításuk elengedhetetlen. A tervezett kutatás eredményei ezek állapotfelmérését, teherbírásvizsgálatát és megerősítésük tervezését segíti majd elő. A kőszerkezetű boltozott hidak szerkezeti viselkedésének vizsgálata, teherbírásuk, megerősítésük számíthatósága nemzetközi szinten is komoly kutatási háttérrel rendelkezik.
A tervezett téma a korábbi tanszéki kutatási tapasztalatokból kiindulva a boltozott hidak szerkezeti viselkedésének anyagtulajdonságokra való érzékenységét értékeli. A kutatás kiindulásaként a fontosabb hazai kőhidak helyszíni vizsgálatai után geometria és felépítés alapján történő osztályba sorolása készül el. Az egyes hidak csoportba sorolása a nyílásszám, az ív geometriája valamint a pillér mérete alapján készül. Az anyagtulajdonságokra való érzékenység vizsgálata a legjellemzőbb típusokra készül majd el numerikus módszerek segítségével. Az anyagtulajdonságok meghatározása helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok segítségével történik majd. Laboratóriumban a kőanyag nyomó- és húzószilárdságának, a fugák nyírószilárdságának és lehetőség szerint a feltöltés geotechnikai anyagjellemzőinek vizsgálata készül, míg a helyszínen meghatározzuk a szerkezet homogenitását (milyen típusú és állapotú kőzetblokkokból épül fel), a kőanyagok víztartalmát, a fugák állapotát. A szerkezet összetett viselkedésének és a hídszerkezetre működő hatások eredőjének vizsgálatához lehetőség szerint meglévő szerkezetek helyszíni, vagy kicsinyített szerkezetek laboratóriumi terheléses vizsgálatát tervezzük numerikus modellezéssel kiegészítve. A numerikus modellezés végeselemes és merev blokkos módszerrel működő szoftverekkel készül majd.
A kutatás elvárt eredménye a helyszíni vizsgálatok alapján meghatározott csoportonként az egyes anyagjellemzők szerkezeti viselkedésre és teherbírásra gyakorolt hatásának jellemzése. Az eredmények egyrészt elősegítik az ilyen típusú szerkezetek valósághű modellezését és teherbírásuk pontos meghatározását, másrészt alapot nyújtanak megerősítésük tervezéséhez.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Bagi, K., 2014. When Heyman’s Safe Theorem of rigid block systems fails: Non-Heymanian collapse modes of masonry structures. International Journal of Solids and Structures 51, 2696–2705. doi:10.1016/j.ijsolstr.2014.03.041
 • Orbán, Z., 2014. Assessment and lifetime expectancy of historical masonry arch bridges. Pollack Periodica 9, 7–16. doi:10.1556/Pollack.9.2014.1.2
 • Basílio, I., Fedele, R., Lourenço, P.B., Milani, G., 2014. Numerical and Experimental Analysis of Full Scale Arches Reinforced with GFRP Materials. Key Engineering Materials 624, 502–509. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.624.502
 • Gibbons, N., Fanning, P.J., 2010. Ten stone masonry arch briges and five different assessment approaches, in: Proceedings of the 6th International Conference on Arch Bridges ARCH’10 (In. B. Chen, J. Wei (Eds.)). Presented at the 6th International Conference on Arch Bridges, Fuzhou, China, pp. 482–489.
 • Gilbert, M., Casapulla, C., Ahmed, H.M., 2006. Limit analysis of masonry block structures with non-associative frictional joints using linear programming. Computers & Structures 84, 873–887. doi:10.1016/j.compstruc.2006.02.005
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Magyar Építőipar
 • Földtani Közlöny
 • Central European Geology
 • Periodica Politechnica-Civil Engineering
 • Natural Hazards of Earth System Sciences
 • Computers and Structures
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Görög P., Török Á. 2007. Slope stability assessment of weathered clay by using field data and computer modelling: a case study from Budapest. NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES (ISSN: 1561-8633) (eISSN: 1684-9981) 7: (3) pp. 417-422.
 • Görög P. 2007. Engineering geologic properties of the Oligocene Kiscell Clay, CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 50: (4)
 • Varró R, Bögöly Gy, Görög P: Kőboltozat laboratóriumi vizsgálatának tapasztalatai, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 2013: (2)
 • Bögöly Gy., Görög P., Török Á. 2015. Stone Masonry Arch Bridges: In situ Testing and Stability Analyses by Using Numerical Methods; Examples from Hungary, In: Szerk.: Giorgio Lollino, Szerk.: Daniele Giordan, Szerk.: Cristian Marunteanu, Szerk.: Basiles Christaras, Szerk.: Iwasaki Yoshinori, Szerk.: Claudio Margottini Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8: Preservation of Cultural Heritage. Switzerland: Springer International Publishing, pp. 503-506.
 • Szakály, F., Bögöly, G., Varró, R., Berecz, A., Görög, P., 2015. Experimental and numerical analysis of small scale masonry arches, in: Proceedings of the 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics (In: Ivica Kožar, Nenad Bićanić, Gordan Jelenić, Marko Čanađija (Eds..)). Presented at the 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics, Croatian Society of Mechanics, Opatija, Croatia, 2015.09.29-2015.10.02., pp. 1–10.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Bögöly Gy., Borbély D., Görög P. 2014. Előkészítő vizsgálatok kőboltozat laboratóriumi modellezéséhez, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64: (4) pp. 141-145.
 • Görög P., Vámos M., Török Á., Vásárhelyi B. 2010. A Geológiai Szilárdsági Index (GSI) magyarországi alkalmazhatósága. FÖLDTANI KÖZLÖNY (ISSN: 0015-542X) 140: (1) pp. 89-96.
 • Bögöly Gy., Török Á., Görög P. 2015. Dimension stones of the North Hungarian masonry arch bridges. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 58:(3) pp. 230-245.
 • Bögöly Gy., Görög P. 2015. Numerical Testing of a Small-Scale Stone Masonry Arch. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 59:(4) pp. 567-573.
 • Görög P., Török Á. 2007. Slope stability assessment of weathered clay by using field data and computer modelling: a case study from Budapest. NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES (ISSN: 1561-8633) (eISSN: 1684-9981) 7: (3) pp. 417-422.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Borbély Dániel (2013/2018/)
Bögöly Gyula (2012/2015/2016)
Jalal ZENAH (2017/2022/)
Oláh Petra (2021//)
Státusz: 
elfogadott