Környezettudatos építőanyagok biomimetikus/bionikus megközelítésben

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/27
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
fenyvesi.oliver@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Konstrukciós bionika: a természetben fellelhető konstrukciós elemek tanulmányozása és mintájuk alapján az ember alkotta szerkezetek tökéletesítése. Ilyen például a csontok belső finomszerkezetének tanulmányozása, aminek alapján újszerű rácsos szerkezetek konstruálhatók.
A kutatás célja olyan növényi vagy állati szervezetekben megtalálható mezo-, vagy makroszerkezeti felépítéseket találni, amelyek imitációja mesterséges anyagokban az építőiparban újszerű megoldásokat jelenthetnek, és ezzel inspirálhatják az adott terület fejlődését. Az építőanyag-kutatás jelenleg egyik legfontosabb feladata, hogy minden építőanyagot a lehető legkevesebb energiafelhasználással állítsunk elő, megfelelő minőséget és tartósságot biztosítva illetve, hogy eddig egy adott funkciót ellátó szerkezeti elemmel egyszerre több funkciót biztosítunk, ezzel is az energiafelhasználást és a környezetterhelést csökkentve.
Meg kell vizsgálni, hogy a természet milyen megoldásokat kínál egyes építőipari problémákra a növény-, vagy állatvilágban. A fellelt megoldások osztályozása és elemzése után ki kell választani azon megoldásokat, amik a rendelkezésre álló technológiákkal gazdaságosan reprodukálhatók mesterséges úton. Ezt követi az adott természeti konstrukciók mélyebbre hatoló tanulmányozása biológiai, kémiai, szilárdsági és energetikai szempontból szakirodalmi kutatás, számítógépes modell és laboratóriumi vizsgálatok alapján. A kapott eredményből ki kell választani az építőanyag javítandó tulajdonságait és mérlegelni, hogy az mekkora eséllyel javítható, illetve ez a változtatás mennyire változtatja meg az egyéb anyagjellemzőket.
A következő lépésben számba kell venni a lehetséges alapanyagokat és gyártási technológiákat. Az előállítani kívánt anyag szempontjából jelentős (mezo-, vagy) makroszerkezeti tulajdonságokat kell meghatározni és leszűkíteni a felhasznált anyagok skáláját. A választott alapanyag tulajdonságait megváltoztatva vagy kompozit létrehozásával elő lehet állítani a biomimetikus/bionikus anyagot, néhány egymástól kismértékben eltérő változatban. Végül a létrehozott mesterséges bionikus anyag(ok) építőipari felhasználhatóságát a kiválasztott funkciónak megfelelő módon kell laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztani.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Preparing a waste prevention programme, Guidance document ,(2012), „BioIntelligence Service S.A.S”., Paris, http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%...
 • Energy and Environment report (2008), European Environment Agency, p.100 http://dx.doi.org/10.2800/10548
 • Byars, E.A., Morales-Hernandez, B., Zhu, H.Y., (2004), „Waste glass as concrete aggregate and pozzolan”, Concrete, Vol. 38 (1), pp.41–44.
 • Józsa Zs., Nemes R. (2002), „Recycled Glass Aggregate for Lightweight Concrete” in Concrete Structures, Vol. 3, pp. 41-46. ISSN: 1419-6441, online ISSN: 1586-0361
 • Boehme, L. (2013), „Chap-Yt–recycled aerated concrete aggregates in traditional screed for flooring” in: proc. Central Europe towards Sustainable Building (Eds: Hájek P., Tywoniak J., Lupíšek A., Růžička J., Sojková K.) Grada Publishing for Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 2013. p. 309-312. ISBN 978-80-247-5018-7 online ISBN 978-80-247-5017-0
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Építőanyag (ISSN: 0013-970X) (eISSN: 2064-4477)
 • Periodica polytechnica-civil engineering (ISSN: 0553-6626) (eISSN: 1587-3773)
 • Concrete structures: Annual technical journal: Journal of the hungarian group of fib (ISSN: 2062-7904) (eISSN: 1586-0361)
 • Ecology and Civil Engineering (ISSN 0965-089X E-ISSN 1751-7672.)
 • Environmental Science & Technology (ISSN: 0013-936X eISSN: 1520-5851
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Fenyvesi Olivér, Jankus B.: „Opportunities in recycling AAC waste as aggregate for lightweight concrete” in ÉPÍTŐANYAG (ISSN: 0013-970X) (eISSN: 2064-4477) 67: (2) pp. 66-70. (2015)
 • Kara, P., Borosnyói, A., Fenyvesi, O., „Performance of waste glass powder (WGP) supplementary cementitious material (SCM): Drying shrinkage and early age shrinkage cracking” ÉPÍTŐANYAG (ISSN: 0013-970X) (eISSN: 2064-4477) 66: (1) pp. 18-22. (2014)
 • Kenéz, Á., Kovács, É., Rácz A; Fenyvesi, O.,.: „Ipari hulladékok újrahasznosítása beton adalékanyagként”, In: Török Á; Puzder T; Cserny T NymE/EMK/Környezet- és Földtudományi Intézet (szerk.) Meddő? Hulladék? Nem! Haszonanyag!. 138 p. Budapest, Magyarország, 2014.05.15 Budapest: Hantken Kiadó, 2014. pp. 111-118.(Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár; 17.) (ISBN:978-615-5086-06-12)
 • Fenyvesi, O.,: „Ecological aspects of lightweight aggregates” In: Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS): Proceedings of the 6th International Seminar on ECS October. Prága, Csehország, 2006.10 Prága: 2006. pp. 114-118.(Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS))Proceedings of the 6th International Seminar on ECS October
 • Józsa, Zs.; Nemes, R., Fenyvesi, O., Lublóy, É., Fischer, N.; Czuppon, G.,.: „Könnyűbetonok tartóssága” In: Balázs Gy; Balázs L Gy (szerk.) Betonszerkezetek tartóssága. 361 p. Budapest, Magyarország, 2008.06.23 Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2008. pp. 237-256. (ISBN:978 963 420 954 6)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Fenyvesi, O.,, Jankus, B,.: „Opportunities in recycling AAC waste as aggregate for lightweight concrete” ÉPÍTŐANYAG (ISSN: 0013-970X) (eISSN: 2064-4477) 67: (2) pp. 66-70. (2015)
 • Kara P; Borosnyói, A.; Fenyvesi, O., „Performance of waste glass powder (WGP) supplementary cementitious material (SCM): Drying shrinkage and early age shrinkage cracking” ÉPÍTŐANYAG (ISSN: 0013-970X) (eISSN: 2064-4477) 66: (1) pp. 18-22. (2014)
 • Fenyvesi, O.,: „Affect of lightweight aggregate to early age cracking in concrete” PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING (ISSN: 0553-6626) (eISSN: 1587-3773) 55: (1) pp. 63-71. (2011)
 • Józsa, Zs., Fenyvesi, O.,: „Early age shrinkage cracking of fibre reinforced concrete”, CONCRETE STRUCTURES: ANNUAL TECHNICAL JOURNAL: JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF FIB (ISSN: 2062-7904) (eISSN: 1586-0361) 11: pp. 61-66. (2010)
 • Erdélyi A., Csányi E., Kopecskó K., Borosnyói A., Fenyvesi O., „Deterioration of Steel Fibre Reinforced Concrete by Freeze-thaw and De-icing salts in CONCRETE STRUCTURES: ANNUAL TECHNICAL JOURNAL: JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF FIB (ISSN: 2062-7904) (eISSN: 1586-0361) 9: (1) pp. 33-44. (2008)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Csanády Dániel (2017/2021/2023)
Státusz: 
elfogadott