Környezettudatosan tervezett útburkolatok és közutak: fenntarthatóság alapú értékelő rendszerek elemzése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/12
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.csaba.uvt@gmail.com
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az Európai Uniós beruházási stratégiák egyik fő célja a fenntartható fejlesztés megvalósítása az útépítési beruházások megvalósítása során is, ezért ennek a Nemzeti Közlekedési Stratégia és az Európai Uniós finanszírozás is kiemelt figyelmet szentel. A hazai útügyi adminisztráció ugyan – az Európai Uniós irányelvekkel összhangban – szintén elkötelezett a közúti beruházások fenntarthatósága és környezettudatossága iránt, azonban olyan módszertan, amely képes a közúti infrastruktúra beruházások fenntarthatóságát – hazai viszonyok között - objektív módon megítélni, nem áll rendelkezésre.
Az utóbbi évtizedben megalkotásra került a fenntartható útburkolat/közút fogalma („sustainable pavement/highway”) és ennek kapcsán olyan előremutató értékelési rendszerek („green rating systems”) jelentek meg a nemzetközi útügyi döntéshozatali gyakorlatban, melyek képesek a közúti beruházások fenntarthatóságát objektív szempontrendszer alapján jellemezni. Egy ilyen célú módszertan létrehozásának és alkalmazásának megalapozása a hazai beruházási gyakorlatban jelentős komplex adatgyűjtést / kiértékelést illetve döntéstámogató rendszeralkotást igénylő munkafolyamat, hiszen egy új tudományterület magyar nyelvű alapjait és építőelemeit kell létrehozni, így az erre irányuló kutatás szükséges és feltétlenül indokolt.
A kutatás célja a releváns nemzetközi gyakorlat áttekintése, majd javaslattétel a hazai döntéshozatali és beruházási környezetben alkalmazható értékelő rendszer felállítására. A program során a vizsgálatok tárgyát kell képezze a stratégiai, illetve projekt-szintű tervezés mellett a kivitelezés és az útgazdálkodás fenntarthatóságát értékelő rendszerek vizsgálata is. A javaslatra kerülő módszertan olyan több szempontú értékelési rendszer legyen, mely a fenntarthatóság gazdasági, környezeti, társadalmi vonatkozásait szem előtt tartva az adott projektet alkotóelemeire bontva elemzi.

A téma meghatározó irodalma: 
 • S. Bry Sarte: Sustainable Infrastructure: The Guide to Green Engineering and Design. John Wiley & Sons, 2010
 • K. Gopalakrishnan: Sustainable Highways, Pavements and Materials. Transdependenz LLC; First Edition edition (April 25, 2011)
 • Stephen T. Muench, Jeralee Anderson, Tim Bevan: Greenroads: A Sustainability Rating System for Roadways. International Journal of Pavement Research and Technology. 3(5):270-279 (2010)
 • Stephen Muench: Roadway Construction Sustainability Impacts Review of Life-Cycle Assessments. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Volume 2151, 2010
 • Muench, Anderson, Söderlund: Greenroads: Development of a Sustainability Rating System for Roadways. TRB 2009 Annual Meeting CD-ROM
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (Sci minősítésű)
 • Road Materials and Pavement Design (Sci minősítésű)
 • Baltic Journal of Road and Bridge Engineering (Sci minősítésű)
 • International Journal of Pavement Engineering (Sci minősítésű)
 • GRADEVINAR, Journal of Croatian Association of Civil Engineers
 • Útügyi lapok. A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Pethő László, Tóth Csaba: The Development of Pavement Rehabilitation Design Guidelines for Increasing the Allowable Axle Load from 100 kN to 115 kN In: Y Richard Kim (szerk.) Asphalt Pavements: Proceedings of the 12th International Coference on Asphalt Pavements. Konferencia helye, ideje: Raleigh, Amerikai Egyesült Államok, 2014.06.01-2014.06.05. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. pp. 1577-1586.(ISBN:978-1-138-02693-3)
 • Péter Primusz, József Péterfalvi, Gergely Markó, Csaba Tóth: Effect of Pavement Stiffness on the Shape of Deflection Bowl. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 11:(1) pp. 39-54. (2015)
 • Tóth Csaba, Soós Zoltán: The effect of VIATOP® plus FEP on the stiffness and low temperature behaviour of hot mix asphalts. ÉPÍTŐANYAG 67:(4) pp. 126-131. (2015)
 • Pethő László, Tóth Csaba: The Development of Pavement Rehabilitation Design Guidelines for Increasing the Allowable Axle Load from 100 kN to 115 kN In: Y Richard Kim (szerk.) Asphalt Pavements: Proceedings of the 12th International Coference on Asphalt Pavements. Konferencia helye, ideje: Raleigh, Amerikai Egyesült Államok, 2014.06.01-2014.06.05. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. pp. 1577-1586.(ISBN:978-1-138-02693-3)
 • Fi István, Tóth Csaba, Bocz Péter, Pethő László: Útburkolatok méretezése. Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2012. 457 p. (ISBN:9789639968349)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Lajos Kisgyörgy, Csaba Tóth & András Geiger: The Dynamic Modulus of Chemically Stabilized Crumb Rubber Bitumen Modified Asphalts (Paper ID: 1451-2015) GRADEVINAR, Journal of Croatian Association of Civil Engineers, ISSN (printed version): 0350-2465.
 • Tóth Csaba, Soós Zoltán: Mi a fenntartható - és mi nem az: közúti beruházások fenntarthatóságának objektív értékelési rendszerei. ÚTÜGYI LAPOK: A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata 2014:(4) Paper 6. (2014)
 • Tóth Csaba, Szentpéteri Ibolya: Klimatikus hatások figyelembevétele a behajlási adatsorok kiértékelése során. ÚTÜGYI LAPOK: A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata 2014:(4) Paper online. (2014)
 • Szentpéteri Ibolya, Dr. Tóth Csaba: Effects of climatic factors on the shape of deflection bowl. In: Stjepan Lakušić (szerk.) Road and Rail Infrastructure I I I , Proceedings of the Conference CETRA 2014. Konferencia helye, ideje: Split, Horvátország, 2014.04.28-2014.04.30. Zagreb: pp. 331-337. (Road and Rail Infrastructure I I I , Proceedings of the Conference CETRA 2014)
 • Tóth Csaba: LEA – alacsony energiatartamú aszfaltkeverék. ÚTÜGYI LAPOK: A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata FOLYÓIRATA 2:(3) Paper online. (2014)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nádasi Réka (2017/2022/)
Soós Zoltán (2014/2017/2017)
Cho Seoyoung (2018/2021/2023)
Primusz Péter (2020/2022/)
Státusz: 
elfogadott