Az altalaj és a földmű csillapítási tulajdonságainak hatása a pályaszerkezetre (The subsoil and subgrade resilient effect on the properties of the pavement structure)

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/03
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
tompai.zoltan@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az altalaj és a földmű csillapítási tulajdonságai a pályaszerkezetek dinamikus terhelés alatti viselkedésének egyik kulcsparamétere, a pályaszerkezetek analitikus méretezésének egyik alapeleme. Az altalaj illetve a szemcsés alaprétegek tulajdonságai jelentősen befolyásolják a felette épülő pályaszerkezet hosszú távú viselkedését. Ezen csillapítási paraméterek pontos ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy útjaink pályaszerkezeteit gazdaságosan, ám megfelelő teherbírásúra tudjuk méretezni.
A kutatási téma főbb pontjai:
- Téma szakirodalmának kutatása
- Pályaszerkezeti méretezési módszerek összehasonlítása a csillapítás figyelembevételének szempontjából
- A csillapítási modulus mérésének elméleti és gyakorlati módszereinek kutatása, kritikája
- Tipikus hazai töltésképző talajok (pl. lösz) csillapítási jellemzőinek kidolgozása
- Másodlagos vagy újrahasznosított anyagok csillapítási tulajdonságainak kidolgozása
- Szemcseméret, agyag-iszap tartalom hatása a csillapítási tulajdonságokra
- Víztartalom illetve annak változásának hatása a csillapítási tulajdonságokra
- Tömörség hatása a csillapítási jellemzőkre
- A csillapítás modulus és egyéb paraméterek (E2, CBR, stb.) közötti összefüggések kidolgozása
- Helyszíni mérések (pl. könnyű és nehéz ejtősúlyos mérések) és laboratóriumi mérések eredményei közötti összefüggések kimutatása
- Numerikus modellezések és szimulációk készítése, méretezési kérdések kutatása

*******

The subsoil and the subgrade are key parameters of the resilient properties of pavements under dynamic loading.
One of the basic elements of the analytical sizing of pavements. 
The subsoil and the granular base layers significantly affect the properties of the long term behavior of the pavement structure, accurate knowledge of these resilient parameters is essential to design optimal pavements structures.
The main points of the research topic:
- Literature review
- Comparison of pavement design methods 
- Theoretical and practical methods of calculation of resilient modulus 
- Determination of resilient characteristics of embankments build of typical soil formations.
- Development of the resilient properties of recycled materials 
- Effect of grain size, silt-clay content on the resilient properties
- Effect of water content on the in resilient properties
- Effect of compaction on the resilient characteristics
- Development of relationship between the resilient modulus and other parameters (CBR, etc.).
- Determination of the correlations between the results of measurements on the field (such as light and heavy falling weight deflectometer measurements), and laboratory measurements
- Site measurements on test highways and evaluation of its results
- Numerical modeling and simulation
A téma meghatározó irodalma: 
  • David E. Newcomb,Bjorn Birgisson: Measuring in Situ Mechanical Properties of Pavement Subgrade Soils
  • Erol Tutumluer,Imad L. Al-Qadi (eds): Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
  • F. Kopf, D. Schäfer, J. Pistrol: Assessment of Soil-Structure-Interaction by measurement
  • Yu T. Chou: Engineering Behavior of Pavement Materials: State of the Art
  • Yang Hsien Huang: Pavement Analysis and Design
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
  • Transportation Geotechnics (Elsevier, ISSN: 2214-3912)
  • Acta Geotechnica Slovenica (University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, ISSN: 1854-0171)
  • Journal of Materials in Civil Engineering (American Society of Civil Engineers (ASCE), ISSN: 19435533)
  • Journal of Transportation Engineering (American Society of Civil Engineers (ASCE), ISSN: 0733947X)
  • Geotechnical Testing Journal (American Society for Testing and Materials, ISSN: 01496115)

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott