Magasabb rendben szimmetrikus objektumok szerkezeti analízise

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/15
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovacs.florian@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A mérnöki létesítményekben is gyakorta fellépő szimmetria közismerten olyan tulajdonság, melynek kihasználásával a feladatmegoldásra fordított idő és számítási kapacitás jelentősen csökkenthető. Ez a megtakarítás fokozottan jelentkezhet azon mérnöki, de legalábbis mérnöki eszközökkel modellezhető szerkezetek esetében, amelyek magasabb rendű (azaz bonyolultabb szabályos geometriai alakzatokéval megegyező) szimmetriával rendelkeznek. Megjegyzendő, hogy bár ilyen szerkezetek az építőmérnöki gyakorlatban is előfordulnak, a gravitációra méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva kevésbé érzékeny szerkezetekre (pl. mikroszerkezetek vagy mesterséges holdak stb.) kimondottan a magas rendű szimmetria jellemző.
A kutatás fő célkitűzése, hogy a szerkezetek szimmetria-orientált bázisban való vizsgálatának ismert módszeréből kiindulva megállapítsa, hogy a szerkezet és terhelés adott szimmetriaviszonyai mellett mennyivel csökkenthető (csökkenthető-e egyáltalán) a numerikusan kezelendő mechanikai modell mérete és számításigénye, illetve hogy a közvetlen felhasználó számára is értékes eljárást adjon a csökkentett méretű feladat szimmetriaviszonyok által diktált új peremfeltételeinek megfogalmazásához.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Goldberg, M. 1937 A class of multi-symmetric polyhedra. Tôhoku Math. J. 43, 104–108.
 • Atkins, P. W., Child, M. S., Phillips, C. S. G. 1970 Tables for group theory. Oxford University Press.
 • Bishop, M. 1973 Group theory and chemistry. Dover Publications.
 • Coxeter, H. S. M. 1973 Regular Polytopes. Dover Publications.
 • Pellegrino, S. 1993 Structural computations with the singular value decomposition of the equi- librium matrix. Int. J. Solids Struct. 30, 3025–3035.
 • Ceulemans, A. and Fowler, P. W. 1991 Extension of Euler’s theorem to the symmetry properties of polyhedra. Nature 353, 52–54.
 • Kangwai, R.D. and Guest, S.D. 2000 Symmetry Adapted Equilibrium Matrices. International Journal of Solids and Structures 37, 1525-1548.
 • Guest, S.D. and Fowler, P.W. 2005 A symmetry-extended mobility rule. Mechanism and Machine Theory 40, 1002-1014.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES
 • PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A: MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES
 • SYMMETRY: ART AND SCIENCE (ISSN 1447-607X)
 • SYMMETRY (ISSN 2073-8994)
 • ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY
 • JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES
 • JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MECHANICS (ISSN 1586-2070)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Kovács Flórián: Twofold orthogonal weavings on cuboids, PROC R SOC A 472: Paper 20150576. 13 p. (2016)
 • Kovács F.: Number and twistedness of strands in weavings on regular convex polyhedra, PROC R SOC A 470:(2162) Paper 20130608. 20 p. (2014)
 • Tarnai T., Kovács F., Fowler PW., Guest SD.: Wrapping the Cube and other Polyhedra, PROC R SOC A 468:(2145) pp. 2652-2666. (2012)
 • Kovács F.: Extended truss theory with simplex constraints, INT J SOLIDS STRUCT 48: pp. 472-482. (2011)
 • Kovács F., Tarnai T.: Two-dimensional analysis of bar-and-joint assemblies on a sphere: equilibrium, compatibility and stiffness, INT J SOLIDS STRUCT 46:(6) pp. 1317-1325. (2009)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Kovács F.: Mozgatható forgásszimmetrikus és gömbi kupolaszerkezetek, ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 31:(3-4) pp. 205-222. (2003)
 • Kovács F.: Expandable polyhedral viruses
 • kinematics in biology, SYMMETRY: ART AND SCIENCE 2:(1-4) pp. 265-268. (2003)
 • Kovács F.: Mobility and stress analysis of highly symmetric generalised bar-and-joint structures, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MECHANICS 5:(1) pp. 65-78. (2004)
 • Kovács F , Tarnai T , Guest SD , Fowler PW: Double-link expandohedra: a mechanical model for expansion of a virus, PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A: MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES 460:(2051) pp. 3191-3202. (2004)
 • Kovacs F , Tarnai T , Fowler PW , Guest SD: A Class of Expandable Polyhedral Structures, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 41:(3-4) pp. 1119-1137. (2004)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott