Víziközmű-hálózatok rekonstrukciójának gazdasági kockázatai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
fulop.roland@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Víziközmű-hálózataink az alacsonyan tartott felújítási rátáknak köszönhetően folyamatosan öregszenek
(hazai viszonylatban a víziközmű-hálózat átlagéletkora >40 év), miközben a többtízezer milliárd Ft nagyságrendű
közművagyon folyamatosan veszít értékéből (Fülöp, Fetter 2011).

Közműveink sok esetben meg is haladták tervezési élettartamukat, így túlhasználttá váltak, ezek minden negatív
hatásával együtt, mint a gyakori tönkremeneteli események, a szolgáltatás színvonalának csökkenése, és az elöregedésből
adódó gazdasági hatások. Ez a gyakorlat, amely a közmű rekonstrukció elhalasztásán alapul, hosszú távon nem fenntartható.

E megállapítások többé-kevésbé a világ több részén is megállják helyüket.

A rekonstrukció tervszerűtlensége mellett tudományos alapjai is jórészt hiányoznak (Fülöp, 2014), különös tekintettel a
gazdasági kihatások elemzésére; számos szempont teljesen elhanyagolt, mint a demográfiai és klímaváltozás hatásai.
A tradicionális szemlélet, amely a meghibásodási statisztikák alakulásából indul ki, figyelmen kívül hagyja a megváltozott
igényeket és üzemeltetői tapasztalatokat. Nem látjuk hosszabb távon a rendszerek szolgáltatási megfelelőségének alakulását.
Hiányzik egy országosan tudományos alapokon álló rekonstrukciós stratégia és annak megalapozása, a növekvő tönkremeneteli
gyakoriság statisztikai elemzésén alapuló állapotfelvétel, amely a mérnöki gyakorlat módszereit meghaladó tudományos
megalapozottságot követel meg (Bogárdi, Fülöp 2012).

Az értekezés, ill. az ehhez kapcsolódó kutatás ezt a célt tűzi ki.

A disszertáció céljai és várható munkamenete tételesen:

 • Témával kapcsolatos szakirodalom feltárása, értékelése.
 • A növekvő tönkremeneteli gyakorisági eseményt mutató hazai települési víziközmű-szektor statisztikai elemzése, állapotfelvétele;
 • Tönkremeneteli statisztikák település nagyság szerinti tipizálása.
 • Fogyasztói szokások, környezeti feltételek megváltozásának hatásvizsgálata hosszabb távra, a faktorok modellezési implementációja, és figyelembe vétele a tönkremeneteli modellek működésében.
 • Meghibásodások statisztikai momentumainak fizikai alapjait figyelembe vevő, kombinált statisztikai-fizikai alapú előrejelzése hosszabb távra.
 • A dekompozició-aggregáció módszerének (Somlyódy, 1985) továbbfejlesztése a vízi közmű hálózatok rekonstrukciójára, településtípusok tönkremeneteli statisztikai modelljeinek (Bogárdi, Fülöp 2012) alapján, azoknak országos szintre aggregálásával, Monte-Carlo vagy más kidolgozandó módszerrel, amely a Jelölt kutatási feladata.
 • Települési vízgazdálkodási koncepciók lehetséges hatásainak felmérése, tekintettel a csapadékvíz-gazdálkodás tudományos megalapozottságú harmonizációjára
 • A műszaki alternatívák gazdasági hatásainak vizsgálata nemzetgazdasági szinten, a felmerülő kockázatok települési katasztrófákhoz kapcsolódó tudományos módszertanának kidolgozásával (Bogárdi, Fülöp 2012).
 • Új önfenntartó finanszírozás módszertanának felvázolása

Kutatáshoz szükséges adatok beszerzési forrásai:

 • Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal
 • Hazai víziközmű-szolgáltatók (FVM, Fejérvíz Zrt, Bakonykarszt)
A téma meghatározó irodalma: 
 • Andreas Scheidegger, João P. Leitão, Lisa Scholten: Statistical failure models for water distribution pipes – A review from a unified perspectiveReview Article Water Research, Volume 83, 15 October 2015, Pages 237-247
 • Kleiner, Y, Rajani, B., 2000, Comprehensive Review of Structural Deterioration of Water Mains: Statistical Models, Urban Water, 3, (3)
 • Dandy, G.C., Engelhardt, M., 2006. Multi-Objective Trade-Offs between Cost and Reliability in the Replacement of Water Mains. Journal of Water Resources Planning and Management, 132 (2), 79-88.
 • Nafi, A, Kleiner, Y., 2010. Scheduling Renewal of Water Pipes While Considering Adjacency of Infrastructure Works and Economies of Scale. Journal of Water Resources Planning and Management, 136 (5), 519-530.
 • S. Yamijala, S.D. Guikema, K. Brumbelow: Statistical models for the analysis of water distribution system pipe break data (2009) Reliability Engineering and System Safety, 94 (2), pp. 282-293.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • European Journal of Transport and Infrastructure Research (WoS)
 • Engineering Failure Analysis (Sci)
 • Journal of Hydroinformatics (Sci)
 • Urban Water (Sco)
 • Water Reseach (Sci)
 • Vízmű Panoráma
 • Hidrológiai Közlöny
 • Periodica Polytechnica Civil Engeneering (Sco)
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Bogárdi István, Fülöp Roland: A space-time probabilistic model for pipe network reconstruction planning URBAN WATER JOURNAL 9:(5) pp. 333-346. (2012)
 • Bogárdi István, Fülöp Roland: A spatial probabilistic model of pipeline failures PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 55:(2) pp. 161-168. (2011)
 • Fülöp Roland, Kiss Emese, Mészáros Pál: M+T KKT (szerk.) Csövek, kötéstechnikák és technológiák, a földbe fektetett vízi közművek hálózataihoz Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2009. 366 p.
 • Fülöp Roland, Fetter Éva: Innovation policy and present state of the public works of urban water management in Hungary POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 6:(1) pp. 117-129. (2011)
 • Fülöp Roland: Rekonstrukció - tervezés a GFT szellemében Vízmű Panoráma, 22:(4). pp. 18-22. old. (2014)
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Bogárdi István, Fülöp Roland: A space-time probabilistic model for pipe network reconstruction planning URBAN WATER JOURNAL 9:(5) pp. 333-346. (2012) (?ez nem az Urban Water?)
 • Bogárdi István, Fülöp Roland: A spatial probabilistic model of pipeline failures PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 55:(2) pp. 161-168. (2011)
 • Fülöp Roland: Azbesztcement csövek laboratóriumi vizsgálatai a K+F Rekonstrukciós Projekt keretében HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 92:(2) pp. 59-63. (2012)
 • Bódi, G., Fülöp, R.: Közművagyon jelenértéke és a rekonstrukciós programjuk végrehajtása Vízműpanoráma 15 (1), 13-16 (2007)
 • Fülöp Roland: Rekonstrukció - tervezés a GFT szellemében Vízmű Panoráma, 22:(4). pp. 18-22. old. (2014)
 • Hallgató: 

  A témavezető eddigi doktoranduszai

  Bibok Attila (2015/2020/2023)
  Státusz: 
  elfogadott