Tartószerkezetek megbízhatóságának vizsgálata extrém hóterhekre

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/25
Témavezető e-mail címe:
kovacs.nauzika@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hó egy fontos meteorológia hatás, mely számos tartószerkezet mértékadó terhe. Minden évben több hó okozta szerkezeti károsodás és/vagy összeomlás következik be, melyek egy részét a jelenlegi szabványos előírások hiányosságának tulajdonítják. A hiányosság egyik oka, hogy a mai építőmérnöki előírásokban a valószínűségi modellek gyakran túlzóan leegyszerűsítettek a mechanikai modellek kidolgozottságához képest. Azonban ezt az aránytalanságot méretezéselméleti és gazdaságossági megfontolások nem indokolják: a valószínűségi modellek, bizonytalanságok gyakran a domináns komponensei egy szerkezet tervezésének. A javasolt kutatás célja, hogy megvizsgálja milyen módon pontosíthatók a jelenlegi, hóteherre használt valószínűségi modellek, és hogy elemezze az alkalmazott elhanyagolások hatását tartószerkezetek megbízhatóságára. Továbbá amennyiben indokolt javaslatot tegyen új, pontosabb modellekre. A vizsgálatokat fejlett statisztikai, méretezéselméleti és végeselemes módszerekkel kívánjuk végrehajtani, melyek magasabb modellezési szintet képviselnek, a mai szabványok kalibrálásához használtaknál, így viszonyítási pontnak tekinthetők.
A PhD kutatás során elvégzendő főbb feladatok:
- Nemzetközi szakirodalom alapján az extrém hóterhek modellezésének mérnöki területen jelenleg alkalmazott módszereinek áttekintése.
- Extrém hóterhek valószínűségi modellje statisztikai bizonytalanságának vizsgálata, figyelembevételének hatása tartószerkezetek megbízhatóságára. Javaslattétel extrém hóterhek valószínűségi modelljére.
- Extrém hóterhek hosszú idejű, több évtizedes időbeli trendjének vizsgálata.
- A rendkívüli hóterhek szükségességének elemzése.
- Az eredmények alapján javaslattétel gyakorlati alkalmazásra, pl. egyszerűsített módszerek, szabályok, tervezéshez is használható hótérképek kidolgozása.
A felsorolt kérdések általánosak, minden valószínűségi változóra érvényesek, ezért a javaslatok kidolgozása során figyelemmel kell lenni azok általános alkalmazhatóságára, kiterjeszthetőségére.

Megjegyzés: 

Miroslav Sýkora, Czech Technical University in Prague

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Rózsás Árpád (2012/2016/2016)
Rózsás Árpád (2012/2016/2016)
Németh Gábor (2018/2022/)
Mefleh Wajdi (2019/2023/)
Státusz: 
elfogadott