Újszerű nyírt kapcsolatú öszvérgerendák statikus és ciklikus viselkedésének vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/24
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovacs.nauzika@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Öszvérszerkezetű gerendák alkalmazási köre egyre szélesebb, mind a magasépítési, mind a hídépítési területen. Jelenleg a széles körben elterjedt fejes csapos nyírt kapcsolat egyszerűsége mellett számos hátrányos tulajdonsága ismert. Folyamatos az újszerű kapcsolati kialakítások kutatása, a teherbírási, erőátadási, ismételt teher alatti kedvező kialakítások keresése. A rendelkezésre álló csekély kutatási eredmény miatt szükséges olyan feltáró kísérletek elvégzése, amelyek alapot szolgáltatnak az innovatív kapcsolatok méretezési eljárásainak fejlesztéséhez, a kedvező statikus és ciklikus tulajdonságok mellett gazdaságos kialakítások alkalmazásához.

A jelen PhD kutatás célja új, innovatív nyírt kapcsolatokkal kialakított öszvérgerendák kísérleti elemzése statikus és ciklikus teher esetén, ez alapján mechanikai modell fejlesztése, a kapcsolat optimalizálása, valamint méretezési eljárás kidolgozása.

A kutatásnak a következő feladatrészeket kell tartalmaznia:

- Nemzetközi szakirodalom alapján az újszerű nyírt kapcsolatokkal kialakított öszvérgerendákon elvégzett korábbi kutatási eredmények összefoglaló értékelése.

- Az alkalmazható szerkezetvizsgáló laboratóriumi vizsgálati módszerek áttekintése.

- Javaslatok kidolgozása új típusú nyírt kapcsolatokra, különös tekintettel a kedvező ciklikus viselkedés elérésére.

- Kísérleti program kidolgozása újszerű nyírt kapcsolatokkal kialakított öszvérgerendák statikus és ciklikus viselkedésének elemzésére.

- Laboratóriumi kísérletek végrehajtása, a mérési eredmények feldolgozása, kiértékelése. A kísérletek végrehajtásához szükséges hátteret egy ipari K+F projekt biztosítja.

- Mechanikai modell kidolgozása a statikus és a hiszterézis viselkedés követésére.

- Szemi-empirikus méretezési eljárás kidolgozása a vizsgált kapcsolatok statikus és ciklikus méretezési jellemzőinek meghatározására.

Megjegyzés: 

A témára új doktorandusz érdeklődő van.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Rózsás Árpád (2012/2016/2016)
Németh Gábor (2018/2022/)
Mefleh Wajdi (2019/2023/)
Státusz: 
régi