Különösen nagyszilárdságú acél szerkezeti elemek fáradási viselkedésének vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/23
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovesdi.balazs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az újonnan kifejlesztett, különösen nagyszilárdságú acél anyagok építőipari alkalmazása napjainkban egyre szélesebb körben terjed el. Ezeknek az újszerű acél anyagoknak a hídépítési alkalmazhatóságát azonban jelentősen korlátozza a fáradási határállapot. Korábbi szakirodalmi kísérletek egyértelműen alátámasztják, hogy a folyáshatár növelésével az alapanyag fáradási jellemzői is kedvezőbbek lesznek, ugyanez azonban már nem mutatható ki egyértelműen hegesztett szerkezeti részletek esetén. A jelen PhD kutatás célja ezért jellemzően hídépítésben alkalmazott típus szerkezeti kialakítások fáradási viselkedésének elemzése, a normál és nagyszilárdságú acél anyagból készült szerkezeti részletek fáradási élettartamának összehasonlítása és ezzel az új acél anyagok alkalmazhatóságának megítélése, a szilárdsági osztály fáradásvizsgálati méretezési eljárásban való figyelembe vételi lehetőségének kidolgozása. A PhD kutatás másik célja a nagyszilárdságú acél anyagokkal párhuzamosan elterjedő újszerű varratmódosító technikák elemzése, ezeknek a fáradási élettartamra való hatása, méretezési eljárásban való figyelembe vételi lehetőségének kidolgozása.

A PhD kutatásnak a következő feladatrészeket kell tartalmaznia:

- Irodalomkutatás nemzetközi szakirodalom alapján a nagyszilárdságú acél anyagból készült szerkezeti elemek fáradásvizsgálata témájában korábban elvégzett kísérleti és numerikus kutatási eredmények összefoglalása és kiértékelése, a fáradási élettartam növelésének módszerei és ennek méretezésben való figyelembe vétele.

- Kísérleti vizsgálati program kidolgozása és végrehajtása a nagyszilárdságú acél szerkezeti elemek fáradási élettartamának meghatározására, és különböző varratjavító eljárások elemzésére. Fáradási élettartam meghatározása jellemzően hídépítésben alkalmazott típus szerkezeti részleteken normál és nagyszilárdságú acél anyagok, valamint varratjavító módszerekkel ellátott próbatestek alkalmazásával. A kísérleti eredmények összehasonlító elemzése, fáradási paraméterek meghatározása.

- A kísérletek alapján fejlett numerikus modell kidolgozása, melyen a kísérletekkel is vizsgált szerkezeti részletek fáradási viselkedése (élettartama) elemezhető, repedések kialakulása, összefűződése és a repedésterjedés sebessége numerikusan modellezhető. A numerikus modellel vizsgálandók a különböző varratmódosító eljárások fáradási élettartamra való hatásai is.

- A kíséreti és numerikus eredmények kiértékelése, összehasonlítása jelenlegi méretezési eljárásokkal. A vizsgálatok alapján javaslat kidolgozása a vizsgált szerkezeti részletek esetén a nagyszilárdságú acélból készült szerkezeti részletek fáradási élettartamának meghatározására.

Megjegyzés: 

A témára új doktorandusz érdeklődő van.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mecséri Balázs József (2016/2019/2021)
Kollár Dénes (2015/2018/2020)
Somodi Balázs Norbert (2013/2017/2018)
Státusz: 
régi