Vízellátó rendszerek üzemirányítása a költséghatékonyság és az energiatakarékosság tükrében

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/06
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
fulop.roland@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A vízi közmű üzemeltetők a költséghatékonyság növelésében érdekeltek. Ennek megvalósítása az üzemeltetési költségek minimalizálásával valósítható meg a szolgáltatási színvonal szinten tartása, javítása mellett.
A gyakorlati operatív üzemirányítási és fenntartási feladatok költséghatékonyságának javításában jelentős szerepe lehet a valós körülményeket lehető legjobban közelítő, kalibrált rendszermodellek alkalmazásának.
A kutatás célja a modellek kalibrációjának és alkalmazásának technológiai fejlesztése, és ezen keresztül a vízellátás hatékonyságának növelése.
A kalibráció során a tényleges fogyasztási adatok időbeli változásának jobb megközelítése a cél, a jelenlegi leírások helyett.
Kidolgozandó e mellett a szükséges mérési adatok gyűjtésének metodikája is, majd a mérési adatokra építkezve, kvázi-stacioner modellek esetén automata/félautomata kalibrációs algoritmus és módszer/módszertani ajánlás.
Az így kalibrált kvázi-stacioner hálózati modellek várhatóan alkalmasabbak lesznek az üzemeltetés hatékonyságának növelésére.
Az elért eredményekre építkezve (i) csökkenthető a szivattyúk energiaköltsége, (ii) hálózat öblítés/tisztítás optimalizálható (iii) javítható a hálózati vízminőség, (iv) vízveszteségek csökkenthetők.

A kidolgozandó feladat részletezése:

1. Témával kapcsolatos szakirodalom áttekintése, értékelése

2. Módszerek

2.1. Mérési adatgyűjtés algoritmusának meghatározása

2.2. Kalibrálás automatizálása

2.3. Üzemletetés támogatási lehetőségei a kalibrált modellel

3. Az eredmények értékelése

4. Tézisek

5. A kutatási munka eredményeinek gyakorlati alkalmazhatósága

Megjegyzés: 

-

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Bibok Attila (2015/2020/2023)
Státusz: 
régi